Soạn Sử 10 CD bài 13: Văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam

Hướng dẫn Soạn Sử 10 CD bài 13: Văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam, đầy đủ bám theo nội dung SGK Lịch sử 10 Cánh diều mới nhất. 1. Văn minh Chăm-pa 1.1. Cơ sở hình thành Điều kiện tự nhiên Đọc thông tin và quan sát Hình 13.3, hãy nêu cơ sở về […]

Read More

Soạn Sử 10 CD Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

Hướng dẫn Soạn Sử 10 CD Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc, đầy đủ bám theo nội dung SGK Lịch sử 10 Cánh diều mới nhất. 1. Cơ sở hình thành  1.1. Điều kiện tự nhiên Đọc thông tin và quan sát Lược đồ 12, hãy nêu cơ sở về điều kiện […]

Read More

Soạn Sử 10 CD Bài 5: Khái niệm văn minh

Hướng dẫn Soạn Sử 10 CD Bài 5: Khái niệm văn minh, đầy đủ bám theo nội dung SGK Lịch sử 10 Cánh diều mới nhất. 1. Khái niệm văn minh – Đọc thông tin và quan sát Bảng 5, hãy cho biết văn minh là gì? Phân biệt văn hóa và văn minh. Con người […]

Read More

Soạn Sử 10 CD Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

Hướng dẫn Soạn Sử 10 CD Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Lịch sử 10 Cánh diều mới nhất. 1. Vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Sơ đồ 2.1, Hình 2.2, hãy: […]

Read More