Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 5 kèm Tóm tắt lí thuyết dễ hiểu bám sát nội dung SGK Lịch sử 11 giúp các bạn hệ thống hóa kiến thức trực quan, dễ nhớ.

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Lịch sử 11 Bài 5 bằng sơ đồ tư duy kèm Tóm tắt lí thuyết

Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 11 Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

1. Châu Phi

a. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân tại châu Phi

– Cuối thế kỉ XIX, các nước phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.

– Đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các nước phương Tây ở châu Phi cơ bản hoàn thành.

b. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân

* Nguyên nhân: ách nô dịch tàn bạo của thực dân phương Tây => mâu thuẫn giữa nhân dân châu Phi và các nước thực dân xâm lược ngày càng sâu sắc.

* Các cuộc đấu tranh tiêu biểu:

– Khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe ở An-giê-ri (1830 – 1847).

– Khởi nghĩa của Mu-ha-mét Át-mét ở Xu Đăng (1882 – 1898).

* Kết quả: hầu hết thất bại (trừ E-ti-ô-pi-a và Li-bê-ri-a).

* Nguyên nhân thất bại: trình độ tổ chức thấp, trình độ chênh lệch.

2. Khu vực Mĩ Latinh

a. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân

* Nguyên nhân:

– Từ thế kỉ XVI, XVII – đa số các nước Mĩ Latinh bị biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ách thống trị hà khắc, phản động và tàn bạo của chủ nghĩa thực dân đã khiến cho đời sống của nhân dân Mĩ latinh ngày càng cơ cực => nhiều phong trào đấu tranh đã diễn ra.

* Phong trào đấu tranh tiêu biểu:

+ Cuộc đấu tranh của nhân dân Haiti (1791 – 1804).

+ Những năm đầu của thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh phát triển mạnh, đưa tới sự ra đời của nhiều quốc gia độc lập: Áchentina (1816), Mêhicô (1821), Côlômbia (1830),…

→ Đầu thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Mĩ Latinh thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.

Lịch sử 11 Bài 5 bằng sơ đồ tư duy kèm Tóm tắt lí thuyết

b. Chính sách bành trướng của Mĩ ở Mĩ latinh

* Mục đích: Biến Mĩ Latinh trở thành “sân sau” của Mĩ.

* Thủ đoạn bành trướng:

– Sử dụng sức mạnh chính trị – ngoại giao để khống chế các nước Mĩ Latinh.

+ Đưa ra “Học thuyết Mơnrô” – “Châu Mĩ của người châu Mĩ” (1823).

+ Thành lập Tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ”.

+ Thực hiện Chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng Đôla”.

– Sử dụng sức mạnh quân sự để xâm chiếm đất đai:

+ Năm 1898, gây chiến tranh để chiếm Cuba, Puéctô Ricô,…

+ Can thiệp vũ trang, xâm lược Đôminicana (1905), Mêhicô (1914 – 1916),…

⇒ Nhân dân Mĩ Latinh tiếp tục phải đấu tranh chống chính sách bành trướng của Mĩ.

——————————-

Trên đây Toptailieu đã cùng các bạn tìm hiểu Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 5 kèm Tóm tắt lí thuyết. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến ​​thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.