Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 được chia làm 2 giai đoạn: + Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn đầu (Giai đoạn 1939 – 1941): là cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược phi nghĩa. Sự bành trướng của phát xít Đức ở châu […]

Read More

Tại sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để?

Câu hỏi: Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để? Lời giải: Cách mạng Tân Hợi không triệt để thể hiện qua các điểm sau: – Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. – Không thủ tiêu tận gốc giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp – Chưa đánh […]

Read More
Nêu nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương?

Nêu nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương?

Câu hỏi: Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương? A. Cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương. B. Tuy triều đình Huế đã kí với Pháp hiệp ước đầu hàng, tinh thần yêu nước chống Pháp vẫn sục sôi trong nhân dân […]

Read More