Hội nghị Ianta

Hội nghị Ianta

Câu hỏi: Nội dung chính của Hội nghị Ianta là gì? Nội dung chính của hội nghị Ianta: – Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. – Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an […]

Read More

Lý thuyết bài Các nước Đông Bắc Á

I. Khái quát về khu vực Đông Bắc Á – Là khu vực rộng lớn và đông dân nhất thế giới, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, khu vực Đông Bắc Á có nhiều chuyển biến quan trọng: – Trước 1939, đều bị thực dân nô dịch (trừ […]

Read More
Ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên

Ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên

Câu hỏi: Ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên là? A. Giải phóng được Tây Nguyên rộng lớn với hơn 60 vạn dân. B. Đây quân đội Sài Gòn vào tình trạng tuyệt vọng. C. Từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên, ta phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn miền […]

Read More