Lỗ châu mai là gì?

1. Lỗ châu mai là gì? Lỗ châu mai là một lỗ nhỏ ở pháo đài, thành lũy, lô cốt hay các công trình quân sự là nơi để các tay cung, súng có thể bắn tên, đạn ra ngoài. Lỗ châu mai có nhiều hình dạng khác nhau, từ hình tròn, chữ thập cho […]

Read More