Quá trình tiến hóa của loài người qua sơ đồ

Quá trình tiến hóa của loài người qua sơ đồ

Tóm tắt lý thuyết quá trình tiến hoá của loài người Loài người có nguồn gốc từ đâu? Mọi người thường truyền tai nhau rằng, tổ tiên của chúng ta là loài vượn cổ. Vậy thực hư mọi chuyện là như thế nào? Theo khoa học: con người bắt nguồn từ loài vượn cổ. Có 03 […]

Read More

Sơ đồ sự tiến hóa của Loài người

1. Loài người có nguồn gốc từ đâu? Mọi người thường truyền tai nhau rằng, tổ tiên của chúng ta là loài vượn cổ. Vậy thực hư mọi chuyện là như thế nào? Theo khoa học: con người bắt nguồn từ loài vượn cổ. Có 03 loại hình cơ bản mà con người đã tiến hóa […]

Read More