Tiên phát chế nhân là cách đánh địch của ai?

Trong cuộc chiến tranh chống xâm lược Tống (1075 – 1077). Thực hiện tư tưởng quân sự “tiên phát chế nhân”, quân và dân nước Đại Việt đã chủ động tiến công trước để triệt phá cơ sở chuẩn bị.  Nhờ đó làm giảm thiểu sức mạnh, ý chí và hành động xâm lược của […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 19. Vương quốc Phù Nam

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 19. Vương quốc Phù Nam

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 19: Vương quốc Phù Nam trang 95 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 18. Vương quốc Chăm-pa

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 18. Vương quốc Chăm-pa

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 18: Vương quốc Chăm-pa trang 91 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 14. Chính sách cai trị của các triều đại hong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam…

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại hong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam trang 67 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 13. Nhà nước Âu Lạc

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 13. Nhà nước Âu Lạc

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 13: Nhà nước Âu Lạc trang 62 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 12. Nhà nước Văn Lang

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 12. Nhà nước Văn Lang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 12: Nhà nước Văn Lang trang 57 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 9. Hy Lạp và La Mã cổ đại

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại  trang 42 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 7. Ấn Độ cổ đại (ảnh 2)

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 7. Ấn Độ cổ đại

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 7: Ấn Độ cổ đại trang 31 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
Soạn Sử 9 Bài 7 bằng sơ đồ tư duy

Soạn Sử 9 Bài 7 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 7 Sử 9 I. Những nét chung – Mĩ La-tinh là một khu vực rộng lớn trải dài từ Mê-hi-cô (Bắc Mĩ) toàn bộ Trung và Nam Mĩ. – Là vùng đất mới được phát hiện từ cuối thể ki XV, rất giàu về nông sản và khoáng sản. – Thành phần […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 4. Xã hội nguyên thủy

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 4. Xã hội nguyên thủy

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 4: Xã hội nguyên thủy trang 17 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 3. Nguồn gốc loài người

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 3. Nguồn gốc loài người

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 Nguồn gốc loài người trang 14 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
[Cánh Diều] Soạn Sử 6 bài 2. Thời gian trong lịch sử (ảnh 4)

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 bài 2. Thời gian trong lịch sử

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2: Thời gian trong lịch sử trang 10 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải […]

Read More

[Cánh Diều] Soạn Sử 6 Bài 1. Lịch sử là gì?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1: Lịch sử là gì? trang 5 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More