Top tài liệu

Trả lời câu hỏi Lịch sử 7 Bài Phong trào Tây Sơn

Bài 1 (trang 122 sgk Lịch sử 7): Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII. Lời giải: – Việc mua quan bán tước phổ biến, quan lại cường hào kết thành bè cánh, bóc lột nhân dân, đua nhau ăn chơi xa xỉ. – Nội […]

Read More