Soạn Sử 9 Bài 5 bằng sơ đồ tư duy

Soạn Sử 9 Bài 5 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 5 Sử 9 I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 – Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây. – Tháng 8-1945, khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, các nước […]

Read More
Soạn Sử 9 Bài 3 bằng sơ đồ tư duy (ảnh 2)

Soạn Sử 9 Bài 3 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 3 Sử 9 Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã từng mảng lớn và đi tới sụp […]

Read More

Soạn Sử 9 Bài 2 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 2 Sử 9 I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên Bang Xô Viết – Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã mở đầu cho cuộc khủng hoảng về nhiều mặt của thế giới, đòi hỏi các nước phải có những cải cách về kinh tế và chính trị – […]

Read More

Soạn Sử 9 Bài 1 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt Sử 9 bài 1  I. Liên Xô  1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950) *Tình hình Liên Xô sau Chiến tranh – Khó khăn: + Chịu hậu quả nặng nề do Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra. + Các nước đế quốc phát động “Chiến tranh lạnh” […]

Read More
Soạn Sử 9 Bài 10 bằng sơ đồ tư duy

Soạn Sử 9 Bài 10 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 10 Sử 9 I. TÌNH HÌNH CHUNG * Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945): nhiều nước Tây Âu bị phát xít chiếm đóng và tàn phá rất nặng nề. – Pháp: + Bị thiệt hại to lớn về kinh tế. + Năm 1944, sản xuất công nghiệp của Pháp […]

Read More
Soạn Sử 9 Bài 9 bằng sơ đồ tư duy

Soạn Sử 9 Bài 9 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 9 Sử 9 I. TÌNH HÌNH NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH – Nhật Bản là nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai, bị mất hết thuộc địa. – Đất nước bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, bị Mĩ ném bom nguyên tử huỷ diệt hai thành phố […]

Read More
Soạn Sử 9 Bài 8 bằng sơ đồ tư duy

Soạn Sử 9 Bài 8 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 8 Sử 9 I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIỂN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1. Tình hình chung – Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ bị thiệt hại ít và thu được nhiều lợi nhuận nhất – Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở […]

Read More

Soạn Sử 9 Bài 6 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 6 Sử 9 I. Tình hình chung – Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Phi đều là thuộc địa của tư bản phương Tây. – Sau Chiến tranh, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập diễn ra sôi nổi. + Khởi đầu là […]

Read More

Soạn Sử 9 Bài 4 bằng sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài 4 Sử 9 I. Tình hình chung – Châu Á là lục địa rộng lớn, đông dân nhất thế giới, có nhiều nguồn tài nguyên phong phú, có nhiều tôn giáo, dân tộc khác nhau. – Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Châu Á đều bị các nước tư […]

Read More