Sau khi hoàn thành Mô-đun 1 – Hướng dẫn Thực hiện CTGDPT và Mô-đun 2 – Sử dụng Phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học, hãy liệt kê 03 phương pháp hay kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thầy cô đã thực hiện đối với học sinh của mình.

Trả lời:

  • Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề
  • Phương pháp Hỏi đáp
  • Phương pháp quan sát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.