Top tài liệu

Lời mở đầu tiểu luận tâm lý học – Mẫu 1

LỜI MỞ ĐẦU

 Lý do chọn đề tài: – Một trong những thực trạng trong xã hội hiện nay là tình hình sinh viên thanh niên chung sống với nhau trước hôn nhân ngày càng tăng mà báo chí trong nước gọi là “sống thử”. Vấn đề này trong thế giới hôm nay đã và đang trở thành một vấn nạn gai góc cho các nhà luân lý, đạo đức, giáo dục, và cho cả các phụ huynh. Vậy chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Việc sống thử của sinh viên đem lại những lợi ích những mặc tích cực,tiêu cực gì? Giải quyết nó ra sao? Lối sống này tích cực hay tiêu cực, và nó vi phạm pháp luật hay không ? Câu trả lời không còn là vấn đề riêng của các nhà chức trách mà đang trở thành một vấn đề rất nóng hổi của toàn xã hội.

Từ tình hình thực tế và thực trạng của việc sống thử trong giới sinh viên Việt Nam ngày nay. Nhóm chúng em làm bài tiểu luận này với mong muốn góp thêm tiếng nói quan điểm của mình về vấn đề nhức nhối trong giới sinh viên hiện nay, cũng như đưa ra cách nhìn đúng đắn và toàn diện hơn về vấn đề này.

Bố cục đề tài: -Trong bài tiểu luận này nhóm chúng em đã thể hiện thực trạng sống thử của sinh viên Việt Nam qua 3 chương như sau:

Chương 1:Trình bài các khái niệm về “sống thử”.Từ đó rút ra các nhận định,phân loại,đánh giá khoa học việc sống thử dưới các góc nhìn về pháp luật cũng như về phương diện đạo đức.

Chương 2:Đây chính là phần cốt lỗi bài tiểu luận.Phần này chúng em trình bày chi tiết về thực trạng,nguyên nhân dẫn đến việc sống thử của sinh viên đồng thời phân tích các mặt lợi hại,tốt xấu của vấn đề.

Chương 3:Nêu lên các biện pháp mà các bậc phụ huynh cũng như các nhà chức trách cần phải làm để giải quyết vấn đề trên,đồng thời kết luận vấn đề và bày tỏ ý kiến,quan điểm riêng của nhóm về vấn đề đã đặt ra.

Lời mở đầu tiểu luận tâm lý học – Mẫu 2

LỜI MỞ ĐẦU

Tâm lý học pháp lý được hình thành vào cuối thế kỷ XVI – XVII ở phương Tây và bắt đầu phát triển mạnh mẽ vào XIX và đầu thế kỷ XX. Vận dụng quan điểm của tâm lý học hành vi và tâm lý học phân tâm, giữa thế kỷ XIX, Trezare Lômbôrơđơ là một trong những người đầu tiên thử giải thích bản chất của hành vi phạm tội dưới góc độ chủng tộc học. Đến nay, thuyết của ông vẫn được kế tục. Còn đối với nước Đức, tâm lý học tư pháp đã được đặc biệt quan tâm và có sự phát triển mạnh hơn cả. Ở đây, lần đầu tiên người ta đã tiến hành tổng hợp theo kinh nghiệm tất cả những yếu tố liên quan đến đặc điểm tâm lý của hành vi phạm tội, nhân cách của người phạm tội và lời khai của người làm chứng. Đối với Việt Nam, tâm lý học pháp lý là một chuyên ngành rất mới trong hệ thống khoa học tâm lý, tuy nhiên nó đã mang lại những tác dụng to lớn trong việc đấu tranh phòng và chống tội phạm, đảm bảo sự công bằng trong hoạt động bảo vệ pháp luật và đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.