Top tài liệu

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 1

Đề tài: Báo cáo Thực tập Kế toán tiền mặt

Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, các Doanh nghiệp kinh doanh đang đứng trước những thử thách mới. Thời đại này là thời đại thông tin và nền kinh tế là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.

Cùng với sự tiến bộ không ngừng và vượt bậc của khoa học kỹ thuật hiện đại và sự giao lưu văn hoá, sư hội nhập của các nước trong khu vực và chính sách mở cửa của nhà nước, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp kinh doanh. Mọi sản phẩm hàng hoá trên thị trường đều tạo nên một nền kinh tế sôi động với sức cạnh tranh lớn. để hoà nhập cùng với sự phát triển chung, Việt Nam đã và đang tiến hành mạnh mẽ chính sách kinh tế đối ngoại nhằm mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, ở trên mọi lĩnh vực. Trong đó, hoạt động thương mại quốc tế giữa các thương nhân Việt Nam với các chủ thể thương mại quốc tế ngày càng phát triển.

Là một doanh nghiệp …, công ty …. đã hoạt động rất lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực …..

Báo cáo được chia làm 3 phần:

Phần I: Đánh giá thực trạng công tác kế toán của đơn vị

Phần II: Nội dung chính của báo cáo thực tập

Phần III: Lời kết luận và nhận xét

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 2

Đề tài: Báo cáo thực tập kế toán tại công ty …

Trong quá trình học tập nghiên cứu tại trường …, với sự nhiệt tình giảng dạy, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo chúng em đã được cung cấp đầy đủ những lý luận, phương pháp nghiên cứu và hệ thống kế toán.

Nhưng để có thể vận dụng được toàn bộ những kiến thức đã được học thì không thể thiếu những kiến thức thực tế. Vì vậy mà việc vận dụng lý thuyết vào thực tế là vô cùng quan trọng không chỉ đối với em mà tất cả các bạn khác. Vì vậy thực tập, thực hành kế toán tại doanh nghiệp là vô cùng cần thiết, giúp sinh viên chúng em rút ngắn được khoảng cách giữa lý luận và thực tế. Thực tập là cầu nối giúp cho chúng em tiếp cận được với công việc của chúng em sau này khi ra trường.

Trong quá trình thực tập tại Công ty …, được sự giúp đỡ của anh chị phòng Kế toán – Tài chính, báo cáo tổng hợp của em đã hoàn thành với nội dung:

Phần I: Giới thiệu tổng quan về Công ty

Phần II: Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán

Tuy nhiên, do thời gian thực tập và kiến thức còn nhiều hạn chế nên báo cáo thực tập không tránh khỏi những nhận định chủ quan, chưa toàn diện. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp và thông cảm của thầy cô.

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 3

Đề tài: Báo cáo Thực tập kế toán tại Công ty …

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế nước ta cũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ do có sự đổi mới kinh tế chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế thị trường xuất hiện với những ưu điểm vượt bậc đã tạo cho nền kinh tế đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng có nhiều cơ hội phát triển mới. Tuy nhiên nền kinh tế nước ta cũng đặt ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải hết sức linh hoạt trong quá trình tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh để có hiệu quả cao nhất.

Kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý các hoạt động của doanh nghiệp, thông qua các số liệu trên sổ sách kế toán mà người quản lý có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán đã và đang cần có sự đổi mới không chỉ dừng lại ở việc ghi chép và lưu trữ các dữ liệu mà quan trọng hơn là thiết lập một hệ thống thông tin quản lý. Do đó kế toán về mặt bản chất là hệ thống đo lường xử lý và truyền đạt những thông tin có ích làm căn cứ cho các quyết định kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau ở bên trong và cả bên ngoài doanh nghiệp. Việc thực hiện công tác kế toán tốt hay xấu đều ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.

Công tác kế toán ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành giữa chúng có mồi liên hệ mật thiết, hữu cơ gắn bó với nhau tạo nên một hệ thống quản lý có hiệu quả.

Qua quá trình tực tập kế toán tại Công ty …, với sự dẫn dắt và chỉ bảo tận tình của PGS, TS … và đội ngũ nhân viên kế toán của công ty, em đã hoàn thành phần báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác kế toán của công ty.

Báo cáo gồm gồm 3 chương chính như sau:

Chương 1: Tổng quan về công ty …

Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán

Chương 3: Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán

Tuy thời gian thực tập tổng hợp ngắn nhưng em đã hiểu thêm phần nào công tác tổ chức hạch toán kế toán. Điều đó giúp ích cho em rất nhiều trong công việc sau này. Mặc dù đã hết sức cố gắng song do trình độ nhận thức còn hạn chế, thời gian tìm hiểu và thực tập không dài nên không tránh khỏi những khiếm khuyết và thiều sót. Em rất mong nhận được sự góp ý quý báu của các thầy cô và Công ty … để báo cáo thực tập tổng hợp được hoàn thiện hơn.

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 4

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.

Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.

Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty cổ phần Ngọc Anh, em đã chọn đề tài ”Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng” để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.

Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:

Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.

Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 5

Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn luôn là mục tiêu cơ bản nhất của doanh nghiệp, nó chịu sự chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp cũng luôn tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhưng để làm được điều này thì không hề đơn giản, nó đòi hỏi phải tìm được hướng đi đúng cho doanh nghiệp của mình và một chế độ kế toán hợp lý. Việc hạch toán chi phí để tính giá thành sản phẩm quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác.
Thấy rõ tầm quan trọng trên cùng với quá trình học tại trường, em đã tập trung phân tích và nghiên cứu đề tài:
“Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng …..”.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề chia thành 3 phần như sau:
Phần I: Lý luận chuyên về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng, xây lắp.
Phần II: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp – ……
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng – …..
Vì thời gian và trình độ có hạn nên trong quá trình viết chuyên đề, em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong thầy cô góp ý để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Đồng thời em xin cảm ơn cô …. đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề này.

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 6

Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Trước những biến đổi trong nền kinh tế toàn cầu hóa, sự giao thương giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ mở rộng khiến cho mức độ cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ, hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong thị trường nội địa Việt Nam với nhau và với các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng trở nên khốc liệt. Đỉnh điểm là khi Việt Nam gia nhập WTO – Tổ chức thương mại thế giới. Cột mốc này chính là một cơ hội đồng thời cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần phải có những bước chuyển mình trong quá trình sản xuất kinh doanh: tự lực vươn lên, phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả, lợi nhuận cao nhất.

Bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại nhằm mục đích đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tối đa hóa lợi nhuận. Doanh nghiệp cần phải hiểu rõ chính mình thông qua việc nắm bắt được đầy đủ và chính xác các thông tin, số liệu thống kê về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản lý doanh nghiệp sẽ có những quyết định quản lý phù hợp. Giúp doanh nghiệp nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp, hoạt động hiệu quả và thu hút các nhà đầu tư.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ nói  chung và Công Ty TNHH Dịch Vụ Tisanmic nói riêng càng phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện vị thế của mình trong nền kinh tế hội nhập. Để làm được điều đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến kết quả kinh doanh của mình hơn nữa. Bởi lúc này, kết quả kinh doanh không chỉ là những số liệu thể hiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà nó còn trở thành một thông tin quan trọng được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm như: các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các ngân hàng, cơ quan quản lý Nhà nước… Kết quả kinh doanh đóng vai trò là nhân tố quan trọng quyết định doanh nghiệp có khả năng huy động vốn dễ dàng và nhanh chóng thông qua ngân hàng, các nhà đầu tư tài chính, thị trường chứng khoán… hay không. Mọi hoạt động của công tác quản trị doanh nghiệp, mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều được hạch toán để đi đến công việc cuối cùng là xác định kết quả kinh doanh. Do đó kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trở thành một trong những công cụ quan trọng trong công tác quản lý và hoạch định kế hoạch phát triển của doanh nghiệp: cung cấp các thông tin về chi phí, doanh thu, lợi nhuận, thực hiện công tác kiểm tra, tổng kết các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng.

Qua những năm hoạt động, công ty từng bước khẳng định mình trên thị trường và việc đẩy mạnh công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa thiết thực: giúp cho nhà quản lý nắm bắt được hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra những giải pháp tiêu thụ hàng hóa hữu hiệu, bảo tồn vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn, đem đến cho doanh nghiệp hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Bởi tất cả các lý do trên, công tác cải tiến và hoàn thiện hơn nữa hoạt động kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng và kinh doanh nói chung luôn đặt ra với mục đích nhằm tổ chức khoa học, hợp lý, làm cơ sở cho các thông tin kế toán cung cấp đảm bảo tính đúng đắn và đáng tin cậy. Xuất phát từ tầm quan trọng đó cũng như qua quá trình thực tế tìm hiểu công tác kế toán ở Công Ty TNHH Dịch Vụ Tisanmic cho thấy công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí tại công ty còn tồn tại một số vấn đề gây ảnh hưởng đến chất lượng quản lý của doanh nghiệp. Và để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, em xin chọn đề tài “ Kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tisanmic” làm khóa luận tốt nghiệp.

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 7

Lời mở đầu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng

Thực tế cho thấy, dưới mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và quản lý tiêu thụ sẽ có sự khác nhau về mặt hình thức. Nếu như ở nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, sự can thiệp của nhà nước và các cơ quan hành chính vào việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sâu rộng và quản lý chủ yếu dưới dạng mệnh lệnh. Việc duy nhất doanh nghiệp cần để tâm chính là Sản xuất cái gì? Cho ai? Bằng cách nào? Hoạt động tiêu thụ hàng hóa trong giai đoạn này chủ yếu là giao nộp cho nhà nước theo kế hoạch và với một mức giá đã được ấn định trước. Thì ở trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động và kết quả kinh doanh của mình, hoạt động tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh đã cho thấy rõ vai trò vô cùng quan trọng của mình đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng.

Muốn cho doanh nghiệp bảo toàn được số vốn kinh doanh và quan trọng là hoạt động có lợi nhuận. Bên cạnh các biện pháp quản lý chung, doanh nghiệp cần nhận thức và quản lý tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh vì nó chính là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. Từ đó có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững mạnh trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động, khốc liệt.

Để quản lý tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa thì kế toán bán hàng, với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được điều chỉnh và hoàn thiện hơn cho phù hợp với tình hình mới. Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng, vận dụng những lý luận về kế toán bán hàng và thực tiễn hoạt động kế toán tại Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam Dưới sự hướng dẫn tận tình của và sự giúp đỡ của tất cả anh chị thuộc phòng Kế toán Công Ty em đã thực hiện đề tài báo cáo thực tập kế toán: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam.

Nội dung bài báo cáo gồm 4 phần chính:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Chương 2 Tổng quan về Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Chương 3: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Chương 4: Nhận xét và kiến nghị

Do thời gian có hạn cũng như kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến, nhận xét để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 8

Lời mở đầu kế toán lưu chuyển hàng hóa

Kế toán ra đời và trở thành công cụ quản lý tài chính thực sự quan trọng trong nền kinh tế.

Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hóa. Muốn có hàng hóa để bán, doanh nghiệp thương mại cần phải tạo nguồn hàng, khai thác, đặt hàng kí kết hợp đồng… Sau đó tổ chức bán hàng là nghiệp vụ kinh doanh quan trọng nhất của doanh nghiệp thương mại, bởi vì chỉ có thông qua bán hàng mới thu hồi được vốn, trang trải chi phí và hình thành lợi nhuận. Lưu chuyển hàng hóa chính là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua bán, trao đổi và dự trữ hàng hóa. Nói cách khác chức năng của thương mại là tổ chức và thực hiện việc mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Do đó, công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa chính xác, kịp thời giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Ðây cũng là vấn đề mà rất nhiều nhà quản lý kinh tế quan tâm.

Chính vì vậy qua quá trình thực tập tại Công ty kết hợp với lý luận em đã chọn đề tài: ”Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty …..” để thực hiện.

Phần I:  Những vấn đề lý luận chung về hạch toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại.

Phần II: Thực trạng công tổ chức hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty …..

Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty ….

Chuyên đề được hoàn thành qua quá trình tìm hiểu của bản thân và sự giúp đỡ của các anh chị, cô chú Phòng Kế toán tài chính cùng với sự hướng dẫn của giáo viên …… Tuy nhiên, về lý luận cũng như sự tìm hiểu thực tế vẫn còn nhiều thiếu sót không tránh khỏi. Em rất mong nhận được những kiến, nhận xét của thầy cô và Công ty thực tập để hoàn thiện hơn nữa những kiến thức của mình.

Em xin chân thành cám ơn thầy ….. cùng các cô chú, anh chị Phòng kế toán và Công ty …. đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này.

Hy vọng với 5 mẫu Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán trên sẽ là nguồn tham khảo hữu ích để bạn hoàn thành bài báo cáo với kết quả cao nhất.

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 9

Chủ đề: “Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng”

LỜI MỞ ĐẦU

Khi đời sống xã hội của con người ngày càng phát triển, hiện đại hơn thì nhu cầu tiêu dùng cũng được nâng cao rõ rệt. Chính vì vậy doanh nghiệp sản xuất có vai trò quan trọng thì bên cạnh đó ngành hoạt động thương mại có phần quan trọng không kém. Ngành hoạt động thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng và đối tượng kinh doanh chủ yếu của ngành thương mại là hàng hoá – đó là những sản phẩm lao động được các doanh nghiệp thương mại mua về để bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.Trong các doanh nghiệp thương mại, vốn hàng hoá được xem là chủ yếu nhất, nghiệp vụ kinh doanh, hàng hoá là nghiệp vụ phát sinh thường xuyên và chiếm một công cụ lớn nhất… và quản lý hàng hoá là nội dung quản lý hàng đầu của các doanh nghiệp thương mại.

Bên cạnh đó, mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp về các khoản phải thu, phải trả cho khách hàng, người bán (trong quá trình mua bán hàng hoá ) cũng được chú trọng. Có thể nói, kế toán thanh toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, nó giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình tăng, giảm của vốn, đồng thời có biện pháp giải quyết kịp thời những rủi ro không may xảy ra đến cho doanh nghiệp bất cứ lúc nào.

Vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài “Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả chokhách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng“ được kế toán theo dõi trên TK 131“phải thu khách hàng “ và trên TK 331 “phải trả cho người bán “ làm chuyên đề tốt nghiệp của em.

Mặc dù em đã cố gắng thực hiện những vẫn không thể tránh những sai sót. Kính mong các anh chị kế toán trong công ty …. và thầy giáo hướng dẫn giúp đỡ thêm. Em xin chân thành cảm ơn!

Đề tài gồm 3 phần:

Phần I QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY

Phần II HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Phần III MỘT SỐ Ý KIÊN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHƯƠNG THỨC HẠCH TOÁN VỚIKHÁCH HÀNG

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 10

Chủ đề: “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần …..”.

LỜI MỞ ĐẦU

Xây dựng cơ bản chính là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho cả nền kinh tế quốc dân. Thông thường, ngành này chiếm khoảng 30% vốn đầu tư của cả nước. Thành phẩm của ngành xây dựng cơ bản là các công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài nên chúng có ý nghĩa vô cùng quan trọng về kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản còn thể hiện ý thức thẩm mĩ, phong cách kiến trúc nên còn có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hoá – xã hội.

Trong thời đại ngày nay, khi Việt Nam đã bắt đầu gia nhập tổ chức WTO, thì việc xác định tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm càng trở nên quan trọng, nó có thể là đòn bẩy đánh bật sự phát triển của một công ty song nó cũng có thể là một sức mạnh đè bẹp sự phát triển của chính công ty đó. Có thể nói rằng, một công ty hoạt động hiệu quả là một công ty biết kiểm soát được các khoản chi phí đồng thời biệt sử dụng các khoản chi phí đó một cách hiệu quả nhất, vì đây chính là một khoản mục quan trọng trong bước xác định kết quả kinh doanh của một công ty. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn một cách hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải có nhiều khâu (thiết kế, lập dự toán, thi công, nghiệm thu…) và thời gian lại kéo dài.

Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp vốn đã là một phần hành căn bản của công tác hạch toán kế toán lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với công ty xây lắp nói riêng và xã hội nói chung. Mà việc lên giá thành các sản phẩm của doanh nghiệp ở Việt Nam có sức cạnh tranh yếu và không thu được mức lợi nhuận như mong muốn. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình và những lời khuyên bổ ích của giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ …… cùng toàn thể anh, chị ở phòng Tài chính Kế toán, em đã chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần …..” để làm báo cáo đề tốt nghiệp.

Kết cấu bài báo cáo thực tập gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành xây lắp
Phần II: Tình hình thực tiễn về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành xây lắp tại Công ty cổ phần ……
Phần III: Nhận xét, kiến định và kết luận kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành xây lắp tại Công ty cổ phần ……

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành Kế toán – Mẫu 11

Mẫu lời mở đầu kế toán nguyên vật liệu

Hiện nay nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới thì sự ảnh hưởng càng lớn mạnh hơn. Điều đó buộc các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị thích ứng tốt với môi trường cạnh tranh bình đẳng nhưng cũng không ít sự khó khăn. Muốn tồn tại và phát triển thì sản phẩm làm ra của doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, sản phẩm đó phải đảm bảo chất lượng, và có giá thành phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Để hạ giá thành sản phẩm thì có rất nhiều yếu tố liên quan, nhưng yếu tố quan trọng cấu thành nên sản phẩm đó là nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Chi phí về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chiếm tỷ lệ khá lớn trong giá thành sản phẩm. Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ hợp lý, sử dụng tiết kiệm nhiên liệu đúng mục đích, đúng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ chặt chẽ và khoa học là công cụ quan trọng để quản lý tình hình nhập xuất, dự trữ, bảo quản sử dụng và thúc đẩy việc cung cấp đồng bộ các loại vật liệu cần thiết cho sản xuất, đảm bảo tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí vật liệu, tránh hư hỏng và mất mát…. góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong quản lý và sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, đây là yếu tố hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp.

Trong thời gian học tập tại trường, với tầm quan trọng và ý nghĩa trên cùng với sự mong muốn học hỏi của bản thân cũng như muốn được đóng góp ý kiến của mình kết hợp giữa lý luận và thực tiễn nên em chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp” tại Công ty Cổ phần …..

Báo cáo gồm ba phần:

Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài.

Chương II: Thực trạng vấn đề ở Công ty …..

Chương III: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng NVL – CCDC tại công ty.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của cô giáo …., các cô chú trong phòng kế toán tại công ty đã nhiệt tình chỉ bảo và truyền đạt những kiến thức cơ bản để em được học tập và hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập của mình.

Tuy nhiên trong quá trình học tập, nghiên cứu và tham khảo các tài liệu, chắc chắn em không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận được sự giúp đỡ và góp ý kiến từ phía các Quý thầy cô và các bạn trong lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.