Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành kiểm toán (ảnh 3)

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành kiểm toán – Mẫu 1

Kiểm toán là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong nền kinh tế hiện nay, làm cho người đọc tin tưởng vào tính minh bạch của thông tin tài chính cũng như chất lượng sản phẩm . Hệ thống kiểm toán bảo đảm cho tính trung thực , khách quan , đầy đủ hợp lý của các thông tin tài chính, kinh tế nhất là các thông tin trên báo cáo
tài chính của các thành phần kinh tế . Đồng thời kiểm toán cũng giúp cho doanh nghiệp có được sự thay đổi hợp lý trong cách quản lý cũng như đưa ra các chính sách tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển cùng với nền kinh tế thị trường , lĩnh vục kiểm toán hình thành và phát triển lớn mạnh trên toàn thế giới và trên đất nước Việt Nam trong hơn hai mươi năm qua, trở thành lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu và là nhu cầu tất yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Kiểm toán đã và đang cho thấy vai trò của mình trong nền kinh tế phát triển này , nó đi sâu vào từng doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ . Có thể nói kiểm toán là một phần vô cùng quan trọng và tất yếu làm cho đất nước tốt hơn và nền kinh tế được cải thiện rõ rệt Kiểm toán độc lập đã tham gia tích cực vào việc kiểm tra đánh giá độ tin cậy
của các thông tin tài chính , góp phần vào sự đổi mới của nền sản xuất cũng như văn minh của nền kinh tế hiện nay . Kiểm toán độc lập cũng góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài , tạo điều kiện phát triển kinh tế cho đất nước Việt Nam .

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn APEC , nhờ được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong công ty, em đã được tiếp xúc trực tiếp và hiểu biết hơn về lịch sử phát triển ,về đặc điểm hoạt động , tổ chức quản lý và tổ chức kiểm toán của công ty . Từ đó em đã có những hiểu biết để chuẩn bị tốt hơn trong việc tìm hiểu và định hướng cho giai đoạn thực tập kiểm toán. Báo cáo gồm có 3 phần:

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN APEC

PHẦN II : ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN APEC

PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ CÁC ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN APEC

Em xin chân thành cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn PGS.Nguyễn Thị Phương Hoa – giảng viên Viện Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế quốc dân;Ban giám đốc cùng các anh chị nhân viên của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn APEC đã tận tình chỉ bảo giúp em có những định hướng đúng đắn, thu thập
thông tin đầy đủ, phù hợp để hoàn thành tốt báo cáo này.

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành kiểm toán – Mẫu 2

Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng tài chính của các khách thể kiểm toán và vì vậy mà nó đóng vai trò quan trọng trong việc làm lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hiện nay, xu thế toàn cầu hoá đang diễn biến một cách mạnh mẽ , khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO, hội nhập mở cửa đòi hỏi kinh doanh và quản lý có hiệu quả kéo theo việc minh bạch hoá các thông tin tài chính trở nên cấp thiết thì kiểm toán lại đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Nhận thức được điều đó, Nhà nước ta ngày càng quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực kiểm toán bằng việc tiếp thu học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển nhằm ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống chuẩn mực kiểm toán và kế toán cũng như các quyết định, bộ luật có liên quan. Bên cạnh đó Nhà nước ta còn không ngừng khuyến khích thành lập các công ty kiểm toán độc lập nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) là một trong hai công ty kiểm toán đầu tiên của nước ta được Bộ tài chính thành lập để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nền tài chính nước nhà. Qua hơn 16 năm hoạt động, cong ty đã tạo dựng được một vị thế vững vàng
trên thương trường nói chung và trong lĩnh vực kiểm toán nói riêng. Qua thời gian thực tập tại chi nhánh Công ty Kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội vừa qua, em đã hiểu được những nét tổng quát về công ty A&C như lịch sử hình thành, lĩnh vực hoạt động của công ty…Những điều đó đã được em ghi nhận lại trong Báo
cáo tổng hợp.

Báo cáo này gồm 3 phần giới thiệu tổng quan về công ty và chi nhành Hà Nội cũng như quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua:

Phần I: Tổng quan về Công ty Kiêm toán và tư vấn và chi nhánh Hà Nội.

Phần II: Tổ chức thực hiện kiểm toán tại chi nhánh công ty tại Hà Nội.

Phần III: Một số nhận xét chung về hoạt động về công ty và chi nhánh tại Hà Nội.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện trong việc cung cấp các tài liệu của công ty cũng như các anh chị trong phòng nghiệp vụ 2 đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian làm việc tại công ty. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giáo viên hướng dẫn TS.Nguyễn Thị Phương Hoa đã nhiệt tình giúp đỡ giúp em hoàn thành báo cáo này.

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành kiểm toán – Mẫu 3

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành kiểm toán

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành kiểm toán – Mẫu 4

 Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành kiểm toán (ảnh 2)

Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành kiểm toán – Mẫu 5

 Lời nói đầu báo cáo thực tập ngành kiểm toán (ảnh 3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.