Nhật ký thực tập lễ tân khách sạn (ảnh 2)

Nhật ký thực tập lễ tân khách sạn

Nhật ký thực tập – Mô tả công việc thực tập tại bộ phận lễ tân khách sạn Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể Thực hiện quy trình check-in – Dựa vào bảng danh sách đặt phòng hàng ngày, nắm các thông tin cần thiết, liên hệ với bộ phận buồng phòng để chắc chắn phòng […]

Read More
Top tài liệu

Thực tập kiểm toán nên chọn đề tài gì?

Cách chọn đề tài luận văn tốt nghiệp thực tập kiểm toán – Hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Bảo hiểm tỉnh XYZ. – Hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng XYZ. – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán A&B. – Kiểm soát […]

Read More
Top tài liệu

Thực tập kế toán nên chọn đề tài gì?

Cách chọn đề tài luận văn tốt nghiệp thực tập kế toán tài chính Sinh viên cần tìm hiểu các phần hành kế toán dưới đây, đó cũng chính là các đề tài mà sinh viên có thể lựa chọn để viết luận văn tốt nghiệp: – Kế toán tiền. – Kế toán các khoản […]

Read More
Top tài liệu

Nhật ký thực tập tại UBND phường

NHẬT KÝ THỰC TẬP – Vào lúc 8h00, ngày 15/4/2014: Trình Chủ tịch UBND phường Giấy giới thiệu về đơn vị thực tập. – Ngày 16/4/2014, lúc 14h00′. Sau khi làm các công việc thuộc công tác chuyên môn của mình xong, tôi tìm hiểu về các văn bản hành chính tại phường và lựa […]

Read More

Nhật ký thực tập sư phạm

Nhật ký thực tập sư phạm – Mẫu 1 Nhật ký thực tập sư phạm Thứ 2 (07/11/2018): Nội dung công việc:  Thực tập chủ nhiệm: – Giáo sinh nhắc nhở học sinh ra chào cờ – Tiến hành sinh hoạt lớp – Nhận xét về nề nếp, tác phong học tập của tuần 11, triển khai […]

Read More
Top tài liệu

Nhật ký thực tập ngành luật tại UBND xã

Đề tài báo cáo thực tập: Nhật ký thực tập ngành luật tại UBND xã Nội dung ghi chép nhật ký:  Tuần Công việc & Nhiệm vụ Việc đã thực hiện Kinh nghiệm Tuần 1 Ngày từ – Trình bày và gửi giấy thực tập tại Văn phòng và được tiếp xúc với Chủ tịch UBND […]

Read More
Top tài liệu

Nhật ký thực tập tại văn phòng luật sư

Nhật ký thực tập tại văn phòng luật sư – Mẫu 1 LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ ♦ Tên người tập sự: Luật sư Đỗ Ngọc Anh ♦ Tên luật sư hướng dẫn: Luật sư Nguyễn Minh Long ♦ Tên tổ chức hành nghề luật […]

Read More