I. Lực hấp dẫn là gì?

Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng giữ cho Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.

Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.

Lý thuyết Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn

II. Trọng lực và trường hợp riêng của Lực hấp dẫn

Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó.

Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực của vật.

Lý thuyết Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn (ảnh 2)

Bảng giá trị của g theo độ cao ở vĩ độ 45o

Lý thuyết Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn (ảnh 3)

III. Định luật vạn vật hấp dẫn

1. Định luật

Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Lý thuyết Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn (ảnh 4)

2. Hệ thức

Lý thuyết Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn (ảnh 5)

Hệ thức áp dụng được cho các vật thông thường trong hai trường hợp:

– Khoảng cách giữa hai vật rất lớn so với kích thước của chúng;

– Các vật đồng chất và có dạng hình cầu. Khi ấy r là khoảng cách giữa hai tâm và lực hấp dẫn nằm trên đường nối hai tâm và đặt vào hai tâm đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *