1. Cấu tạo phân tử Rượu Etylic

Lý thuyết Rượu Etylic

2. Tính chất vật lí và Tính chất hóa học của Rượu Etylic

a. Tính chất vật lí

– Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C25OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

 

Lý thuyết Rượu Etylic (ảnh 2)

V là thể tích đo bằng ml hoặc lít.

b. Tính chất hóa học.

*Phản ứng cháy

Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

Lý thuyết Rượu Etylic (ảnh 3)

*Tác dụng với kim loại mạnh như K, Na,…

2C2H5OH  +  Na →  2C2H5ONa   +  H2.

*Tác dụng với axit.

Thí dụ: Tác dụng với axit axetic có H2SO4 đặc tạo ra este và nước

Lý thuyết Rượu Etylic (ảnh 4)

3. Điều chế

– Cho etylen cộng hợp với nước có axit làm xúc tác

CH2 = CH +  H2O →  C2H5OH

Chú ý: Những hợp chất hữu cơ, phân tử có nhóm OH, có công thức phân tử chung là CnH2n+1OH gọi là ancol no đơn chức hay ankanol cũng có tính chất tương tự rượi etylic.

4. Ứng dụng

Lý thuyết Rượu Etylic (ảnh 5)

Rượu etylic được dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô, cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm. Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp; dùng pha chế các loại rượu uống,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *