Top tài liệu

Hội nghị người lao động là dịp tốt nhất để các người lao động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Dưới đây Mẫu biên bản hội nghị người lao động 2021

I. Mẫu biên bản hội nghị người lao động 2021

LĐLĐ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

CĐCS…………………………………………..

                                             

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Thủ Dầu Một, ngày…… tháng…… năm 20….

BIÊN BẢN

 HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 20…

Hôm nay, vào lúc …giờ … phút, ngày … tháng … năm 20… tại ………………….tiến hành Hội nghị người lao động năm 20… như sau :

– Số lượng triệu tập : …………… CNLĐ

– Số lượng có mặt: ……………… CNLĐ

– Số lượng vắng mặt: ………….. CNLĐ

A. PHẦN NGHI THỨC:

1- Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị (Hình thức biểu quyết) gồm:

Ông (Bà):…………………………………….Chức vụ:………………………

Ông (Bà):…………………………………….Chức vụ:………………………

Ông (Bà):…………………………………….Chức vụ:………………………

2- Báo cáo tình hình đại biểu dự Hội nghị:………………………………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 1. Ông(Bà)………………………………………… Đại diện Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm ………., tình hình xây dựng và thực hiện các nội qui, qui chế của Công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của Công ty.
 2. Ông (Bà)……………………………………… Đại diện Ban Giám đốc Công ty trình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động sản xuất- kinh doanh năm ……….
 3. Ông (Bà)…………………………………………Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm……… tại các Phòng, ban, Phân xưởng, tổ, đội sản xuất và các kiến nghị của người lao động, đoàn viên Công đoàn (nếu có).
 4. Ông (Bà)…………………………………… Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động năm ………; việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội qui, qui chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động, tình hình thực hiện Thoả ước lao động tập thể, các kiến nghị của tập thể người lao động.
 5. Ông (Bà)…………………………………….Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty trình bày nội dung dự thảo Thoả ước lao động tập thể mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể.
 6. Phần đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến:

(Liệt kê ý kiến từng người)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ký kết Thoả ước lao động tập thể mới hoặc ký sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể (khi đã hoàn thành thương lượng theo luật định).
 2. Bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ (nếu có)
 3. Hội nghị biểu quyết ……% thông qua về nội quy, quy chế của doanh nghiệp
 4. Chủ tịch CĐCS tổng kết thi đua năm 20…, công bố khen thưởng và phát động thi đua năm 20… (các văn bản khen thưởng và phát động thi đua đính kèm)
 5. Thư ký thông qua biên bản hội nghị, Hội nghị biểu quyết và bế mạc.

Hội nghị người lao động kết thúc vào lúc …….giờ…… phút cùng ngày.

Biên bản hội nghị được lập thành 04 bản lưu vào hồ sơ doanh nghiệp và gửi về Liên đoàn Lao động TP. Thủ Dầu Một và các nơi liên quan.

 

                    THƯ KÝ                              ĐẠI DIỆN                                           ĐẠI DIỆN

                                                      Ban Giám đốc công ty                      BCH CÔNG ĐOÀN

 

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

II. Biên bản hội nghị người lao động 2021

LIÊN ĐOÀN LĐ HUYỆN ĐẠI TỪ

CĐCS TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LẠC

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Lạc, ngày 05 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN

Hội nghị viên chức, người lao động

Năm học 2018- 2019

Hội nghị viên chức, người lao động trường MN Phú Lạc tiến hành vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 05/10/2018 tại phòng hội đồng trường.

I. Thành phần Hội nghị gồm:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

– Đ/c: Lương Thị Hiền: Chức vụ: Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường

– Đ/c: Trịnh Thu Hậu: Chức vụ: Chi ủy viên- Chủ tịch Công đoàn- Phó hiệu trưởng

– Đ/c: Mai Thị Phượng, Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ- Phó hiệu trưởng.

2. Thư ký hội nghị :

– Đ/c: Lý Thị Bích Liêm: Chức vụ: Giáo viên, tổ trưởng tổ 2

– Đ/c: Trần Thị Thanh Hương: Chức vụ: Giáo viên, tổ phó tổ 5

3. Đại biểu dự Hội nghị:

– Số đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhà trường: 39 đại biểu.

Đại biểu có mặt 38 đại biểu, vắng: 1 đại biểu, có lý do: Nghỉ thai sản.

 II. Nội dung hội nghị

1. Đ/c: Lương Thị Hiền – Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2017- 2018; phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2018- 2019 và những nội dung liên quan tới quyền lợi và trách nhiệm của viên chức, người lao động cơ quan.

2. Đ/c: Chu Thị Ly, Kế toán nhà trường báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác của cơ quan.

3. Đ/c: Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND năm học 2017-2018 và chương trình công tác của TTND năm học 2018-2019.

4. Đ/c: Chu Thị Ly, Kế toán thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018 – 2019

5. Đ/c: Trịnh Thu Hậu – Chủ tịch Công Đoàn nhà trường Báo cáo về phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2017- 2018 và phát động thi đua năm học 2018-2019 và cam kết giữa chuyên môn và công đoàn.

6. Đ/c: Trịnh Thu Hậu: Chủ tịch công đoàn thông qua quy chế, nội quy, quy định về khen thưởng, bồi dưỡng nâng chuẩn, tham quan du lịch, sử dụng quỹ phúc lợi, thăm hỏi…

7. Phần đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến :

– Tham luận Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường

8. Đ/c: Lương Thị Hiền – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt chủ tịch đoàn trả lời làm rõ những vấn đề cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặt ra.

9. Đ/c: Trần Thị Thanh Hương, thư ký hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị, Hội nghị đã thông nhất biểu quyết gồm các chỉ tiêu chủ yếu sẽ thực hiện năm học 2018- 2019 đó là:

 Các danh hiệu thi đua

* Chỉ tiêu duy trì sỹ số

– Nhà trẻ: 19,9%

– Mẫu giáo 3 tuổi: 96,7%

– Mẫu giáo 4-5 tuổi và 5-6 tuổi: 100%

* Chỉ tiêu thi đua

– Tỷ lệ bé chuyên cần: Nhà trẻ: 86%; Mẫu giáo: 95%

– Tỷ lệ bé phát triển đạt yêu cầu: 95-100%

– Bé phát triển toàn diện: 35%

– Bé năng khiếu: 30%

– Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng: 5 – 6%

Đối với cán bộ – công chức – viên chức

* Cá nhân:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 04 đ/c

– Lao động tiên tiến: 32 đ/c

– Phụ nữ 2 giỏi: 32 đ/c

– Gia đình văn hóa: 35/35 = 100%

* Về tập thể:

– Tổ lao động Tiến tiến: 5 tổ.

– Lớp tiên tiến: 13 lớp.

– Danh hiệu trường: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc

– Công đoàn: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

– Đạt cơ quan văn hóa năm 2019.

10. Đ/c: Lương Thị Hiền, hiệu trưởng nhà trường tổng kết và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị  kết thúc vào; 11h00 phút  ngày 05/10/2018.

Biên bản làm tại trường Mầm non Phú Lạc lúc 11h30 phút cùng ngày và lưu vào hồ sơ Hội nghị./.

Nơi nhận:

– LĐLĐ huyện Đai Từ (B/c);

– PGD&ĐT Đại Từ (B/c);

– UBND xã (B/c);

– Các đoàn thể, tổ khối (T/h);

– Lưu VT.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Trần Thị Thanh Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG             Lương Thị Hiền

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.