Top tài liệu

Mẫu 1: Nhật ký thực tập theo dạng văn bản thuần

Tuần 1: Từ ngày 01/10/2019 – 05/10/2019:

Đây là tuần đầu tiên trong một tháng thực tập của cá nhân tôi cũng như tập thể lớp 56KT-DN1 thuộc Khoa Kế toán, Đại học Thủy Lợi. Đầu tiên, sáng ngày 01/10/2019 tôi có đến khoa kinh tế và quản lý gặp giáo viên hướng dẫn là TS. Hoàng Mai Lan để được cô tư vấn, góp ý chọn đề tài, nghe hướng dẫn thực tập, những công việc cần làm trong kỳ kiến tập, thời gian bắt đầu và hoàn thành thực tập tại công ty thực tập.

– Đăng ký đề tài thực tập và tên công ty thực tập với giáo viên hướng dẫn

– Xin mẫu giấy xác nhận thực tập

–  Liên hệ với công ty thực tập, được sự cho phép được thực tập tại Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Hưng của giám đốc công ty.

– Tới Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Hưng thăm quan, tìm hiểu sơ bộ về công ty, vị trí và các phòng ban.

Tuần 2: Từ ngày 07/10/2019 – 11/10/2019:

– Đến công ty, tìm hiểu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển của Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Hưng

– Được chị Mai – Bộ phận nhân sự giới thiệu phòng bạn, gặp mặt giới thiệu chức vụ của từng nhân viên trong công ty

– Được chị Thúy – Trưởng phòng Kế toán giới thiệu sơ bộ về ngành nghề kinh doanh của công ty

– Được phân công công việc kiểm kê đơn hàng, rà soát chứng từ, vào sổ và ghi chép, báo cáo với bộ phận thu mua

Tuần 3: Từ ngày 14/10/2019 – 18/10/2019:

– Tham gia họp giao ban đầu tuần

– Tìm hiểu sơ bộ về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh và các sổ sách kế toán liên quan

– Kiểm kê đơn hàng, rà soát chứng từ, vào sổ và ghi chép, báo cáo với bộ phận thu mua

–  Được hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung

Tuần 4: Từ ngày 21/10/2019 – 26/10/2019:

–  Xin các số liệu cần thiết cho bài báo cáo thực tập

–  Xin dấu xác nhận thực tập công ty, nhận xét của Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Hưng

– Hoàn thành bài báo cáo thực tập. Được anh chị trong phòng kế toán xem lại và nhận xét, góp ý

Mẫu 2: Nhật ký thực tập theo dạng bảng

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ tên HSSV:

Lớp:                                                Khóa:

Ngành:

Thời gian thực tập: Từ ngày….  đến ngày…

Tuần

Thời gian

(từ ngày-đến ngày)

Nội dung thực tập

Tuần 1 Từ ngày 01/10/2019 – 05/10/2019 – Đăng ký đề tài thực tập và tên công ty thực tập với giáo viên hướng dẫn

– Xin mẫu giấy xác nhận thực tập

– Liên hệ với công ty thực tập, được sự cho phép được thực tập tại Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Hưng của giám đốc công ty.

– Tới công ty Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Hưng thăm quan, tìm hiểu sơ bộ về công ty, vị trí và các phòng ban.

 

Tuần 2 Từ ngày 07/10/2019 – 11/10/2019 – Đến công ty, tìm hiểu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển của công ty Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Hưng

– Được chị Anh – Bộ phận nhân sự giới thiệu phòng bạn, gặp mặt giới thiệu chức vụ của từng nhân viên trong công ty

– Được chị Thúy – Trưởng phòng Kế toán giới thiệu sơ bộ về ngành nghề kinh doanh của công ty

– Được phân công công việc kiểm kê đơn hàng, rà soát chứng từ, vào sổ và ghi chép, báo cáo với bộ phận thu mua

 

Tuần 3 Từ ngày 14/10/2019 – 18/10/2019 – Tham gia họp giao ban đầu tuần

– Tìm hiểu sơ bộ về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh và các sổ sách kế toán liên quan

– Kiểm kê đơn hàng, rà soát chứng từ, vào sổ và ghi chép, báo cáo với bộ phận thu mua

– Được hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung

Tuần 4 Từ ngày 21/10/2019 – 26/10/2019 – Xin các số liệu cần thiết cho bài báo cáo thực tập

– Xin dấu xác nhận thực tập công ty, nhận xét của công ty Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Hưng

– Hoàn thành bài báo cáo thực tập. Được anh chị trong phòng kế toán xem lại và nhận xét, góp ý

Mẫu 3: Mẫu nhật ký thực tập kế toán

Tuần 1: Từ ngày…/…/… đến ngày…/…/…

  • Xin mẫu giấy xác nhận thực tập
  • Liên hệ công ty thực tập
  • Gửi thông tin công ty thực tập và đề tài thực tập cho giáo viên hướng dẫn
  • Đến công ty thực tập và có những tìm hiểu sơ bộ về công ty

Tuần 2: Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

  • Đến công ty tìm hiểu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và quy mô của công ty
  • Tìm hiểu và gặp những ai để xin số liệu…

Tuần 3: Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

(Tương tự thì bạn cũng nêu những công việc hàng ngày ở công ty thực tập cũng như hoàn thành những phần nào trong báo cáo thực tập.)

Tuần 4: Từ ngày …./…/… đến ngày …/…/…

  • Xin các số liệu cần thiết từ công ty thực tập
  • Xin dấu xác nhận, nhận xét từ công ty thực tập
  • Hoàn thành báo cáo thực tập nộp giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.