Một đoạn văn bản để giảng khoảng cách giữa các dòng ta cần thay đổi chỉ số nào

Trả lời:

=> In Line spacing

Line spacing là khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn. Trong Word, bạn được tùy ý chỉnh độ giãn dòng như single spaced (một dòng cao), double spaced (hai dòng cao)… Khoảng cách mặc định của Word là 1,08 dòng (lớn hơn một dòng cao).

Để chỉnh độ giãn dòng trong Word bạn làm như sau:

Bước 1: Bôi đen phần văn bản bạn muốn định dạng.

Bước 2: Trên tab Home, phần Paragraph bạn chọn Line and Paragraph Spacing (. Tiếp theo, lựa chọn khoảng cách mong muốn.

Bước 3: Văn bản được chọn sẽ giãn dòng theo khoảng cách bạn thiết lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.