Câu hỏi: Năm 1945, ở Bắc Bộ lực lượng Công an nhân dân đã thành lập cơ quan, tổ chức nào?

A. Sở Liêm phóng và Sở Công an

B. Sở An ninh và Sở Cảnh sát

C. Sở Công an và Sở Cảnh sát

D. Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát

Lời giải:

Đáp án đúng: D. Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát

Năm 1945, ở Bắc Bộ lực lượng Công an nhân dân đã thành lập Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát

Hãy để Top tài liệu giải đáp các thắc mắc của các bạn về “ Sở liêm phóng và Sở cảnh sát”

1. Sự ra đời Sở liêm phóng và Sở cảnh sát Việt Nam

Năm 1945, ở Bắc Bộ lực lượng Công an nhân dân đã thành lập cơ quan, tổ chức nào?

– Ngày 19/8/1945 trong cao trào Cách mạng Tháng tám, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, cùng với đó, các tổ chức tiền thân đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân đã ra đời trên cả ba miền: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ với nhiệm vụ cấp thiết là trấn áp phản cách mạng, giữ gìn trật tự, an ninh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân.

– Tại Hà Nội, những đội viên “Tự vệ cứu quốc’, “Tự vệ chiến đấu”, “Danh dự trừ gian”… làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, trở thành những chiến sỹ của Sở Liêm phóng Bắc bộ, tổ chức tiền thân của Công an Hà Nội. Đứng trước nhiều khó khăn, phải đối phó với nhiều kẻ thù nham hiểm, xảo quyệt trong cùng một lúc, lực lượng Công an Hà Nội đã mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ các tổ chức, đảng phái phản động chống phá chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ Đảng, chính quyền và thành quả cách mạng, mà đỉnh cao là khám phá vụ án ở phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và bọn phản động.

– Cách đây 76 năm, ngày 19/8/1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, cùng với việc đập tan bộ máy đàn áp của địch và thiết lập chính quyền Nhân dân, các tổ chức đầu tiên của lực lượng CAND ra đời: Ở Bắc Bộ, chính quyền cách mạng đã thành lập Sở Liêm phóng, ở Trung Bộ thành lập Sở Trinh sát và ở Nam Bộ là Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền có khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung nhiệm vụ, đó là: Trấn áp bọn phản cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

– Cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng, ở Bắc Bộ, Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát cũng được thành lập. Đồng chí Chu Đình Xương, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, Trưởng ban Tài chính Xứ ủy Bắc Kỳ được cử làm Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ. Ở các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ, nơi nào giành được chính quyền đều thành lập Ty Liêm phóng, Ty Cảnh sát. Ở Trung Bộ, ta lập Sở Trinh sát, do đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Thường vụ Xứ ủy làm Giám đốc Sở.

– Các tỉnh thuộc Trung Bộ thành lập Ty Trinh sát. Ở Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc. Đồng chí Dương Bạch Mai, Xứ ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ được cử làm Ủy trưởng Quốc gia tự vệ cuộc. Các tỉnh thuộc Nam Bộ đều lập Quốc gia tự vệ cuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Trấn làm Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ. Tuy tên gọi khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an đều làm nhiệm vụ đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn ANTT bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền non trẻ vừa mới được thành lập, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

2. Sở liêm phóng Đông Dương

– Sở Liêm phóng Đông Dương hay Sở Mật thám Đông Dương  là một cơ quan tình báo, mật thám và an ninh của chính quyền Liên bang Đông Dương, hoạt động từ năm 1917 đến hết thời Pháp thuộc.

– Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut là người cho thành lập Sở Liêm phóng Đông Dương vào ngày 28 Tháng Sáu năm 1917 để chống lại phong trào chủ nghĩa quốc gia ở Đông Dương. Tiền thân của Sở Liêm phóng là Nha Chính trị vụ (Bureau des affaires politiques).

– Ngay từ năm 1897 ở Nam Kỳ chính quyền Pháp đã cho lập Căn cước sở vụ (services d’identité), thu thập hồ sơ theo cách thức của Bertillon cho các nghi phạm và phạm nhân. Năm 1908 thì bắt đầu áp dụng ở Bắc Kỳ rồi lan rộng sang Cao Miên (1913), Trung Kỳ (1922) và Lào (1930). Năm 1920 thành lập thêm lực lượng cảnh sát đặc biệt với tên Police spéciale de sûreté chủ yếu là hoạt động tình báo chính trị. Tính đến đầu thập niên 1940 thì Sở Liêm phóng có 237.000 hồ sơ theo dõi nhiều cá nhân trên toàn cõi Đông Dương.

– Sở Liêm phóng Đông Dương còn điều hành một số tòa án đặc biệt, hội đồng đề hình và hệ thống nhà giam.

– Tháng 3 năm 1945 khi Đế quốc Nhật Bản đảo chánh chính quyền Đông Pháp trao độc lập cho Đế quốc Việt Nam thì cơ chế Sở Liêm phóng bị triệt hạ. Tháng 9 năm đó khi người Pháp mở cuộc tái chiếm Nam Kỳ thì họ mới lập lại Sở Liêm phóng dưới sự điều khiển của Georges Buis, sau giao cho Pierre Perrier. André Moret làm chủ sự Bắc Kỳ.

– Năm 1949 khi Pháp chuyển nhượng quyền cho Quốc gia Việt Nam thì sở Liêm phóng ở ba kỳ cũng giao cho chính quyền mới (Nam Kỳ chuyển giao tháng 3 năm 1950; Bắc Kỳ tháng 6 năm 1950; và Trung Kỳ tháng 7 năm 1950). Tuy nhiên một bộ phận nhạy cảm thì họ vẫn giữ kín và lập riêng Cao ủy Đông Dương An ninh Vụ Services de Sécurité du Haut-Commissariat en Indochine. Cơ quan này giải thể năm 1953 khi chính phủ Quốc gia Việt Nam đòi thực thi chủ quyền. Cao ủy Đông Dương An ninh Vụ nhập thành Service de Protection du Corps expéditionnaire cho đến khi người Pháp rút hẳn khỏi Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *