Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Trắc nghiệm: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

A. Một hạt trong 1 moi nguyên tử

B. Một nuclon

C. Một notron

D. Một proton

Đáp án: B. Một nuclon

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết ính trung bình cho một nuclôn. Tính riêng cho hạt nhân ấy của một cặp prôtôn-prôtôn

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Hãy cùng Top tài liệu tìm hiểu thêm về năng lượng liên kết riêng qua bài năng lượng liên kết của hạt nhân nhé.

1. Năng lượng liên kết

+ Năng lượng liên kết của một hạt nhân được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c2:

Wlk = Δm.c2.

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

2. Năng lượng liên kết riêng

+ Mức độ bền vững của một hạt nhân không những phụ thuộc vào năng lượng liên kết mà còn phụ thuộc vào số nuclôn của hạt nhân đó.  Vì vậy người ta định nghĩa năng lượng liên kết riêng, kí hiệu là WlkAWlkA, là thương số giữa năng lượng liên kết Wlk và số nuclôn A. Đại lượng này đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.

Ví dụ:

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

+ Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

3. Lực hạt nhân

+ Các nuclôn trong hạt nhân hút nhau bằng một lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Các lực hút đó gọi là lực hạt nhân.

+ Lực hạt nhân không phải là lực tĩnh điện vì lực hạt nhân luôn là lực hút giữa hai prôtôn, giữa hai nơtrôn và giữa một prôtôn với một nơtrôn. Nói cách khác, lực hạt nhân không phụ thuộc vào điện tích.

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Kết luận:

  • Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn; nó là một loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân. Lực này còn gọi là lực tương tác mạnh.
  • Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (» 10-15 m), ở ngoài phan vi này, nghĩa là nếu khoảng cách giữa các nuclôn lớn hơn kích thước hạt nhân thì lực hạy nhân giảm nhanh xuống không.

4. Độ hụt khối

+ Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

5. Phương pháp giải bài tập

Dạng 1. Năng lượng liên kết – Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Dạng 2. Năng lượng trong phản ứng hạt nhân

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Dạng 3. Tìm động năng của hạt trong phản ứng hạt nhân

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

− Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:

m1c2 + K1 + m2c2 + K2 = m3c2 + K3 + m4c2 + K4m1c2 + K1 + m2c2 + K2 = m3c2 + K3 + m4c2 + K4

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *