ĐÁP ÁN MÔ ĐUN 2

Nếu thầy/cô muốn kiểm tra kiến thức và khả năng hiểu của học sinh, thầy/cô có thể hỏi các câu hỏi ……vì thầy/cô đang mong đợi một câu trả lời cụ thể

Đáp án:

Đóng.

Nếu thầy/cô muốn kiểm tra kiến thức và khả năng hiểu của học sinh, thầy/cô có thể hỏi các câu hỏi đóng vì thầy/cô đang mong đợi một câu trả lời cụ thể.

Xem toàn bộ câu hỏi trắc nghệm mô đun 2 link dưới

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra module

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.