Top tài liệu

Bài tập cuối khóa module 3 môn Mĩ thuật

1. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh thể hiện được tình yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

2. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh không bao giờ tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bạn bè, thầy cô và những người khác” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Trung thực

d) Trách nhiệm

3. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh có ý thức sinh hoạt nề nếp” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

4. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh có hành vi chăm sóc và bảo vệ cây xanh và các con vật có ích” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

5. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

6. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, các bạn ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật và đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

7. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh tự làm được những công việc của mình ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

8. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

9. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh tìm được những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

10. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh thực hiện đúng kế hoạch học tập, lao động; không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học và các việc khác” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

11. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh; không e ngại nêu ý kiến cá nhân trước các thông tin khác nhau về sự vật, hiện tượng; sẵn sàng thay đổi khi nhận ra sai sót” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

12. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh nhận biết được chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

13. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh biết trưng bày, giới thiệu sản phẩm mĩ thuật của cá nhân và nhóm học tập” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

14. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh biết vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập và đời sống” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

15. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “Học sinh mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lý tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm mi thuật trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực tiễn” thể hiện năng lực nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

16. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, quy trình đánh giá quan sát được thực hiện qua mấy bước?

a) 2 bước

b) 3 bước

c) 4 bước

d) 5 bước

17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, việc “xác định thời gian quan sát”, “xác định địa điểm quan sát” nằm trong bước thứ mấy trong quy trình đánh giá quan sát?

a) Bước 1

b) Bước 2

c) Bước 3

d) Không nằm trong bước nào.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Trong 4 mệnh đề sau đây, mệnh đề nào không đúng về tổ chức, hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả học tập môn mĩ thuật:

a) Là phương pháp mà học sinh đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của mình trên cơ sở các bằng chứng và tiêu chí rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

b) Là phương pháp mà giáo viên đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của học sinh trên cơ sở các bằng chứng và tiêu chí rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

c) Là phương pháp mà bạn bè đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của bạn mình trên cơ sở các bằng chứng và tiêu chí rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

d) Là phương pháp mà phụ huynh đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của con em mình trên cơ sở các bằng chứng và tiêu chí rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

19. Chọn đáp án đúng nhất

Chon 1 phương án không đúng trong các phương án sau đây khi thực hiện đánh giá kết quả học tập môn mĩ thuật của học sinh qua “Hồ sơ học tập:

a) Hồ sơ học tập giúp học sinh thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của mình để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

b) Hồ sơ học tập giúp giáo viên thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của học sinh để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

c) Hồ sơ học tập giúp phụ huynh thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của con em mình để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

d) Hồ sơ học tập không thể giúp học sinh thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của mình để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi sau đây thuộc loại câuhỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Trong các con vật sau đây, con vật nào có 4 chân?

a) Con mèo; b) Con cá; c) Con gà; d) con rắn

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

21. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi sau đây thuộc loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Con mèo có 2 chân?

a) Đúng; b) Sai

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

22. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi sau đây thuộc loại câuhỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Dùng nét để nối các từ ở cột A sao cho đúng với từ ở cột B

Đáp án mô đun 3 môn mỹ thuật

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

23. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi sau đây thuộc loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Con mèo có…….. chân. Con gà có….. chân, còn con cá thì không có chân

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

24. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Đánh giá đầu vào là một hình thức đánh giá để biết được điểm xuất phát của học sinh về phẩm chất, năng lực và các yếu tố khác liên quan đến dạy học môn mĩ thuật khi học sinh bắt đâu tiếp cận chương trình mới, lớp học mới, chủ đề mới.

Đúng

Sai

25. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Đánh giá hình thành được thực hiện thường xuyên trong quá trình dạy học các bài học, các chủ đề môn mĩ thuật. Đánh giá hình thành giúp giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh, từ đó điều chỉnh một cách thường xuyên kế hoạch dạy học, phương pháp dạy học.

Đúng

Sai

26. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Hình thức đánh giá tổng kết là hoạt động nhằm xem xét kết quả đạt được về phẩm chất và năng lực của học sinh ngay khi học sinh bắt đầu tham gia vào quá trình học tập 01 chủ đề mĩ thuật

Đúng

Sai

27. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Đánh giá đồng đẳng trong dạy học mĩ thuật là 1 phương pháp đánh giá, trong đó các nhóm học sinh có cùng độ tuổi hay cùng lớp sẽ đánh giá quá trình học tập cũng như kết quả sản phẩm, bài tập tạo hình của nhau

Đúng

Sai

28. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Đánh giá đồng đẳng trong dạy học mĩ thuật không chỉ cung cấp thông tin về kết quả học sinh sau khi được đánh giá mà còn phản ánh được năng lực của người đánh giá về sự hiểu biết, sự trung thực và sự sáng tạo, linh hoạt, trí tưởng tượng và sự đồng cảm

Đúng

Sai

29. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Sổ nhật ký giáo viên theo dõi quá trình hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua học tập môn mĩ thuật là 1 công cụ trong phương pháp đánh giá quan sát

Đúng

Sai

30. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Thang đo là 1 công cụ được sử dụng để thu thập các dữ liệu về hành vi, kỹ năng và thái độ có thể quan sát được của học sinh.

Đúng

Sai

31. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

“Bảng kiểm” là một công cụ cần thiết trong phương pháp đánh giá theo quan sát

Đúng

Sai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.