Top tài liệu

Đáp án tham khảo mô đun 3 GVPT

1. Chọn đáp án đúng nhất

Để tạo các dòng kẻ trong đề kiểm tra như hình sau, chúng ta nên sử dụng cách nào sau đây?

Sử dụng Tabs.

Gõ một dãy các dấu chấm.

Chèn hình ảnh các dòng kẻ vào.

Gõ một dãy các dấu gạch dưới.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Trong PowerPoint và Word, để gộp nhiều đối tượng thành một nhóm ta sử dụng lệnh nào sau đây?

Group.

Ungroup.

Split cells.

Merge cells.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi sử dụng hình ảnh minh họa trong các đề kiểm tra, ta nên:

Điều chỉnh kích thước hình ảnh càng lớn càng tốt để dễ dàng quan sát.

Chọn các hình ảnh có màu sắc rực rỡ để thu hút sự chú ý của học sinh.

Chọn các hình ảnh có kích thước nhỏ để tiết kiệm giấy.

Bố trí các hình ảnh xen kẽ với văn bản một cách hợp lí để tránh lãng phí giấy.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của việc sử dụng các hệ thống kiểm tra, ôn luyện qua mạng?

Phụ thuộc nhiều vào đường truyền Internet.

Các câu hỏi trắc nghiệm được chấm một cách tự động.

Kết quả của học sinh được thu thập và phân tích tự động.

Dể dàng sử dụng các nội dung đa phương tiện trong đề kiểm tra, ôn luyện.

5. Chọn đáp án đúng nhất

(Những) công cụ nào sau đây được dùng để tổ chức kiểm tra, ôn luyện qua mạng?

Google Drive.

Google Forms.

PowerPoint.

Kahoot!

6. Chọn đáp án đúng nhất

Hàm nào sau đây được dùng để tính trung bình cộng trong Excel?

COUNTIF.

AVARAGE.

LEFT

LEN

7. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về Google Forms?

Là công cụ soạn thảo văn bản.

Là công cụ lưu trữ trực tuyến.

Là công cụ tạo và quản lí biểu mẫu khảo sát.

Là công cụ tính toán, thống kê dữ liệu.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Để sắp xếp một danh sách họ và tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái, trước hết ta cần thực hiện thao tác nào?

Tách riêng tên và họ − tên đệm của học sinh.

Lọc danh sách học sinh theo họ.

Sử dụng tính năng sắp xếp Sort A to Z.

Sử dụng tính năng sắp xếp Sort Z to A

9. Chọn đáp án đúng nhất

Trong Word hoặc PowerPoint, để chèn một hình vẽ, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Chọn tab Home > Shapes.

Chọn tab Insert > Shapes.

Chọn tab Design > Shapes.

Chọn tab View > Shapes.

10. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng

Sắp xếp các ý sau theo thứ tự các bước tổ chức kiểm tra, ôn luyện qua mạng:

1 Nhập đề vào hệ thống
2 Giao đề cho học sinh
3 Chấm và trả bài
4 Thu thập kết quả kiểm tra, ôn luyện

11. Chọn đáp án đúng nhất

Khi sử dụng Wrap Text để điều chỉnh hình ảnh nằm trên cùng một dòng với văn bản, ta sử dụng lệnh nào sau đây?

In Line With Text.

Square.

Top and Bottom.

Behind Text.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Trong một đoạn văn bản, để giãn khoàng cách giữa các dòng, ta cần thay đổi chỉ số nào?

Spacing.

Line spacing.

General.

Special.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Để ẩn đi tất cả các đường viền của bảng, ta chọn mục nào sau đây?

No Border.

All Borders.

Outside Borders.

Inside Borders.

14. Chọn đáp án đúng nhất

So với Google Forms, Kahoot! có hạn chế là

không hỗ trợ câu hỏi tự luận.

không có ứng dụng trên các thiết bị di động.

không phân tích được kết quả kiểm tra, ôn luyện của học sinh.

không hỗ trợ đa phương tiện.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Hồ sơ kết quả quá trình của học sinh thường được lưu trữ dưới dạng tệp tin nào sau đây?

PDF.

Excel,

Word.

PowerPoint.

16. Chọn đáp án đúng nhất

Để gộp hai ô trong bảng ta sử dụng lệnh nào sau đây?

Merge Cells.

Split Cells.

Ungroup.

Group.

17. Chọn đáp án đúng nhất

So với Excel, Google Sheets có ưu điểm nào sau đây?

Dễ dàng chia sẻ, hợp tác nhóm.

Các công thức tính toán đơn giản hơn.

Không cần sử dụng kết nối Internet.

Dễ dàng nhập dữ liệu hơn.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Đề chèn công thức toán học vào đề kiểm tra, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Insert > Comment.

Insert > Symbol.

Insert > Equation.

Insert > Table.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.