Câu hỏi: Chú ý nghệ thuật miêu tả nhân vật Đăm Săn.

Trả lời: Nghệ thuật miêu tả nhân vật Đăm Săn: so sánh, phóng đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.