Ngoài các phương pháp dạy học đã được giới thiệu trong Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực quý Thầy/Cô còn biết các phương pháp dạy học nào khác để phát triển phẩm chất và năng lực trong môn Giáo dục thể chất:

PHƯƠNG PHÁP TẬP THỂ (TẬP ĐỒNG LOẠT)

Ưu điểm chính của nó là cho phép giáo viên luôn trực tiếp chỉ đạo cả lớp. Phương pháp này có thể áp dụng khi không có những thiết bị tập luyện phức tạp

PHƯƠNG PHÁP PHÂN NHÓM (CHIA TỔ LUYỆN TẬP)

Ưu điểm của phương pháp này là nó cho phép giáo viên chú ý có lựa chọn đến học sinh đang thực hiện những động tác phức tạp có thể bảo hiểm hoặc giúp đỡ.

PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN VÒNG TRÒN

Dưới sự hướng dẫn tổ chức của giáo viên ở tất cả các địa điểm tập luyện, các nhóm đồng thời thực hiện động tác của nhóm mình với lượng vận động đã được giáo viên quy định…

PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP CẶP ĐÔI

Hoạt động tập luyện cặp đôi này vừa giúp cho HS tăng được lượng vận động, không bị ức chế; không bị mặc cảm, không thấy e ngại trước bạn tập và tập thể mà còn hình thành và phát triển năng lực vận động…

PHƯƠNG PHÁP CÁ NHÂN (TỔ CHỨC CÁ BIỆT)

Phương pháp này đòi hỏi học sinh phải có tính tổ chức cao, quan tâm đến kết quả tập luyện và có trình độ chuẩn bị khá để thực hiện các bài một cách độc lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.