Top tài liệu

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là gì?

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là gì? I. NGÔN NGỮ SINH HOẠT 1. Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt Ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hằng ngày, dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩ, tình cảm,… đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống. 2. Các dạng biểu hiện của […]

Read More
Top tài liệu

Cách tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ THEO NHÂN VẬT CHÍNH – Nhân vật văn học: + Là hình tượng con người (có thể là loài vật hay cây cỏ,… được nhân cách hoa) được miêu tả trong văn bản văn học. + Thường có tên tuổi, lai lịch, ngoại hình, […]

Read More
Top tài liệu

Nêu đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NÓI 1. Phương tiện thực hiện của ngôn ngữ nói Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ âm thanh: – Là lời nói trong giao tiếp hằng ngày, ở đó người nói và người nghe tiếp xúc trực tiếp với nhau, có thể luân phiên nhau trong vai nói và […]

Read More
Top tài liệu

Khái niệm miêu tả và biểu cảm là gì?

I. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự 1. Khái niệm miêu tả và biểu cảm Miêu tả là dùng ngôn ngữ hoặc một phương tiện nghệ thuật khác làm cho người nghe/đọc/xem có thể hình dung ra sự việc/hiện tượng/con người hiện lên sinh động, chân  thực như đang ở trước mắt. […]

Read More
Top tài liệu

Văn bản là gì?

1. Khái niệm, đặc điểm a. Khái niệm – Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn. b. Các đặc điểm của văn bản: – Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách […]

Read More
Top tài liệu

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là gì?

1. Khái niệm     Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết), nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, vê tình cảm, về hành động… Chính giao […]

Read More
Top tài liệu

Cách trình bày một vấn đề như thế nào?

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Mục đích: – Trình bày một vấn đề là nhu cầu tất yếu của con người trong cuộc sống. – Trình bày một vấn đề trước tập thể (người khác) là bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, nhận thức của mình đồng thời thuyết phục […]

Read More
Top tài liệu

So sánh ẩn dụ và hoán dụ – Chuẩn xác nhất

So sánh ẩn dụ và hoán dụ – Giống: Ẩn dụ và hoán dụ đều là những biện pháp tu từ phổ biến, đều dựa trên sự liên tưởng giữa các sự vật hiện tượng tương đồng với nhau nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt – Khác: + Ẩn dụ dựa trên […]

Read More
Top tài liệu

Hoán dụ là gì? Khái niệm, các kiểu hoán dụ

HOÁN DỤ 1. Khái niệm Hoán dụ chính là gọi tên sự vật, hiện tượng bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác; giữa chúng có quan hệ gần gũi với nhau, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt. 2. Các kiểu hoán dụ a. Lấy 1 bộ phận để gọi […]

Read More