Top tài liệu

Bản tin là gì?

Bản tin là gì? I. Mục đích yêu cầu cơ bản của bản tin 1. Khái niệm bản tin Bản tin là một thể loại của văn bản báo chí nhằm thông tin một cách chân thực, kịp thời những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong cuộc sống. * Phân loại – Tin vắn: Không […]

Read More
Top tài liệu

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là gì?

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là gì? 1. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn – Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là một cuộc hỏi – đáp có mục đích, nhằm thu thập hoặc cung cấp thông tin về một chủ đề được quan tâm. Ví […]

Read More
Top tài liệu

Phong cách ngôn ngữ báo chí là gì?

Phong cách ngôn ngữ báo chí là gì? 1. Ngôn ngữ báo chí * Khái niệm – Ngôn ngữ báo chí là ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần chúng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của […]

Read More
Top tài liệu

Thao tác lập luận so sánh là gì?

Thao tác lập luận so sánh là gì? 1. Khái niệm so sánh: – So sánh là đối chiếu hai sự vật, hiện tượng, để thấy được sự giống và khác nhau giữa hai sự vật, hiện tượng ấy. – Có 2 kiểu so sánh: Tương đồng (chỉ ra những nét giống nhau) và tương phản (chỉ […]

Read More
Top tài liệu

Các bước thực hiện thao tác lập luận phân tích

Các bước thực hiện thao tác lập luận phân tích 1. Khái niệm – Phân tích là chia tách đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng. – Đối tượng phân tích trong bộ môn […]

Read More
Top tài liệu

Quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân

Quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân 1. Ngôn ngữ – tài sản chung của xã hội * Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội (có thể bao gồm những người cùng một dân tộc, hoặc thuộc các dân tộc khác nhau). Muốn giao […]

Read More