[Ngữ Văn] Ngoài các phương pháp dạy học đã được giới thiệu trong Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực quý Thầy/Cô còn biết các phương pháp dạy học nào khác để phát triển phẩm chất và năng lực trong môn

Phương pháp dạy nói và nghe

Phương pháp thuyết trình

Phương pháp đóng vai

Phương pháp dạy học dựa trên dự án

Phương pháp dạy viết dựa trên thuyết trình

Phương pháp phân tích mẫu

Phương pháp trực quan

Phương pháp đọc diễn cảm

Phương pháp trò chơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.