Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào? Như chúng ta đã biết, nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Nhà nước thực hiện việc quản lý này như thế nào? Tại sao nhà nước lại là chủ thể quản lý xã hội? Cùng tìm hiểu nhé.

1. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào?

Quản lý xã hội bằng pháp luật là việc nhà nước sử dụng các quy định pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội. Lấy pháp luật là thước đo các hành vi trong xã hội, những hành vi lệch chuẩn đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thông qua pháp luật, nhà nước điều hành xã hội phát triển theo ý chí của mình.

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật bằng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các vấn đề trong xã hội, ví dụ: Khiếu nại các quyết định hành chính, giao thông đường bộ, giáo dục,… Nhờ đó các vấn đề này được giải quyết thống nhất, theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Trong giao thông đường bộ, người tham gia giao thông phải tuân thủ quy định tại Luật Giao thông đường bộ và những văn bản khác liên quan, những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 100: Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, giấy phép lái xe, nếu không đủ các điều kiện này sẽ bị xử phạt

2. Tại sao chỉ có nhà nước mới làm việc quản lý xã hội?

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào?

Nhà nước là chủ thể quản lý xã hội. Vậy tại sao nhà nước là chủ thể quản lý xã hội và chỉ có nhà nước có chức năng quản lý xã hội?

Chỉ có nhà nước mới làm việc quản lý xã hội vì nhà nước là đại diện của giai cấp cầm quyền, nhà nước quản lý xã hội nhưng cũng dựa trên những ý kiến của người dân, thông qua ý kiến của người dân và đưa các quy định pháp luật vào điều chỉnh cuộc sống của người dân.

Chỉ có nhà nước mới có thẩm quyền ban hành những quy định pháp luật và những cơ quan nhà nước thi hành những quyết định đó (UBND các cấp, Tòa án, Công an, Viện kiểm sát,…)

3. Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sao?

Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì những quy định này được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước, mang tính cưỡng chế.

Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì chính sự phát triển của xã hội. Xã hội phải được vận hành có quy luật thì mới phát triển được. Điều này thể hiện bản chất xã hội của pháp luật.

Ví dụ: Với các quyết định xử phạt hành chính (ví dụ: xử phạt giao thông), các bạn sẽ phải đóng phạt, nếu không sẽ không thể nhận lại những giấy tờ bị tạm giữ (để đảm bảo việc đóng phạt) hoặc với những hình phạt hình sự thì người phạm tội sẽ bị cưỡng chế thực hiện bởi lực lượng công an.

4. Pháp luật Việt Nam có mấy đặc trưng cơ bản?

Pháp luật Việt Nam có 3 đặc trưng cơ bản:

+ Tính giai cấp (tính ý chí)

+ Tính quy phạm phổ biến

+ Tính quy phạm phổ biến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.