Chào cờ là một nghi lễ quan trọng trong mỗi sáng thứ 2 đầu tuần. Trong buổi chào cờ, sau khi thực hiện xong các nghi lễ, cô tổng phụ trách và lớp trực tuần sẽ nhận xét về hoạt động tuần qua. Đồng thời, còn nhận xét của Tổng phụ trách Đội và Ban Giám hiệu nhà trường về các chủ trương kế hoạch và nhiệm vụ đưa ra trong tuần tới. Dưới đây là một số mẫu nhận xét chào cờ đầu tuần của tổng phụ tráchToptailieu sưu tầm, mời bạn cùng tham khảo.

Nhận xét chào cờ đầu tuần của tổng phụ trách – Bài mẫu 1

1) Về đạo đức: Toàn trường đã có ý thức tự giác thực hiện nội quy của nhà trường. Ăn mặc gọn gàng khi đi học, có ý thức đoàn kết giúp đỡ bạn bè.

2) Về học tập: Duy trì nền nếp truy bài đầu giờ, nhưng vẫn còn một số bạn trong giờ truy bài chưa chú ý, còn làm việc riêng về nhà chưa làm hết bài tập cô giáo giao cho.

Đề nghị các em học bài và làm bài đầy đủ trước khi tới lớp.

3) Về hoạt động Đội: Trong tuần qua tỉ lệ chuyên cần ở các lớp thực hiện chưa tốt, hiện tượng đi học muộn vẫn còn. Đề nghị các em thực hiện đi học đúng giờ.

Duy trì nề nếp xếp hàng ra vào lớp tương đối tốt nhưng còn một số em lớp 1 vẫn còn xếp hàng chậm, trống vào nhưng vẫn còn lang thang ở sân trường…..

Trên đây là một số ưu nhược điểm của tuần qua, cô mong rằng tuần này các em thực hiện tốt hơn để đưa nền nếp của nhà trường đi vào ổn định. Trong tuần giờ ra chơi thứ ba, năm chúng ta thực hiện múa hát tập thể. Các em nhớ mang đầy đủ khăn bông bay. Nếu lớp nào thiếu sẽ bi trừ điểm. Riêng ngày thứ sáu các em thực hiện chơi các trò chơi dân gian. Vì thế khi có trống yêu cầu các em phải tập trung để thực hiện múa hát tập thể.

4) Triển khai công việc của Đội vào sao nhi đồng

– Tiếp tục ổn định và duy trì BCH liên – chi đội tạm thời.

– Các chi đội tiến hành ổn định lại đội ngũ BCH đối với khối 5.

– Bầu BCH chi đội mới đối với khối 4.

>>> Tham khảo: Nhận xét chào cờ đầu tuần của lớp trực tuần

Nhận xét chào cờ đầu tuần của tổng phụ trách – Bài mẫu 2

1) Nề nếp

– Hiện tượng vắng học không phép vẫn tiếp tục xẩy ra ở các lớp.

– Việc xếp hàng ra vào lớp các em khối 6 làm chưa tốt, ra xếp hàng còn chậm.

– Công tác vệ sinh trường lớp vẫn chậm trễ và bẩn, đặc biệt là đối với khối 1, 2.

– Lớp trực tuần tổng vệ sinh trong tồn trường còn bẩn.

– Ra xếp hàng thể dục giữa giờ còn lộn xộn, xếp hàng chưa thẳng còn để nhắc nhở

– Hiện tượng nói tục chửi thề còn khá phổ biến

2) Học tập

– Tình trạng không học bài và làm bài ở nhà thường xuyên diễn ra ở tất cả 4 khối.

– Tính kỷ luật trong tiết học vẫn chưa được khắc phục, mất trật tự và làm việc riêng.

– Giờ khá vẫn còn tồn tại ở một số lớp sáng – chiều.

3) Công tác đội

– Tiếp tục ổn định và duy trì có hiệu quả BCH liên – chi đội tạm thời.

– Thành lập đội tuyên truyền măng non liên – chi đội tạm thời.

– Tiếp tục chấn chỉnh đội nghi thức khối 5 lên kế hoạch tập luyện chuận bị cho buổi chào cờ đầu năm học.

4) Triển khai kế hoạch tuần tới

– Tiếp tục ổn định kỷ cương nề nếp học tập trong tồn trường.

– Lao động tổng dọn vệ sinh trường lớp (4A).

– Phân công lớp trực tuần: sáng 5A, chiều 5B.

+ Tiếp tục triển khai kế hoạch thi đua tiết học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt.

– Duy trì tốt việc ôn và tập luyện bài thể dục giữa giờ.

– Tiếp tục triển khai kế hoạch đại hội chi đội.

– Triển khai và phân công cho từng chi đội thành lập đội văn nghệ tổ chức tập luyện và tham gia diễn vào hôm khai giảng năm học mới.

– Triển khai kế tổ chức các trò chơi dân gian trong ngày khai giảng năm học mới.

– Khai giảng năm học mới.

Nhận xét chào cờ đầu tuần của Tổng phụ trách

Nhận xét chào cờ đầu tuần của tổng phụ trách – Bài mẫu 3

1) Về đạo đức

Toàn trường đã có ý thức tự giác thực hiện nội quy của nhà trường. Đa số các em có ý thức đoàn kết giúp đỡ bạn bè.

2) Về học tập:

Ý thức thực hiện nền nếp truy bài đầu giờ đã đi vào ốn định, nhưng vẫn còn một số em trong giờ truy bài chưa chú ý, còn làm việc riêng.

Đề nghị các em phải học bài và làm bài đầy đủ trước khi tới lớp.

3) Về hoạt động Đội:

– Các lớp tích cực tham gia các hoạt động của trường của lớp.

– Tồn tại: Việc xếp hàng khi Chào cờ và Múa hát tập còn mất nhiều thời gian.

Một số bạn vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ khi đến lớp… Đề nghị các bạn trong Đội Sao đỏ phải quan sát và xung quanh lớp học

Trên đây là một số ưu nhược điểm của tuần qua, cô mong rằng tuần này các bạn

thực hiện tốt hơn để đưa nền nếp của nhà trường đi vào ổn định.

4) Đánh giá thi đua phong trào đợt 1

5) Triển khai công việc của Đội và sao nhi đồng.

– Phát động thi dua lập nhiều thành tích trong đợt thi đua lần 2 thời gian bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 và kết thúc vào ngày 20 tháng 11với chủ đề “Biết ơn thầy cô giáo”

– Toàn liên đội phát động tuần học tốt, ngày học tốt, giờ học tốt và nhiều điểm tốt dâng tặng các thầy cô vào ngày nhà giáo Việt Nam.

– Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo Đội.

– Phát động phong trào thu gom kế hoạch nhỏ

– Xây dựng mô hình áo trắng tặng bạn.

– Tiếp tục thực hiện vở sạch chữ đẹp.

– Các lớp tự chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp mình.

– Tìm hiểu môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nhận xét chào cờ đầu tuần của tổng phụ trách – Bài mẫu 4

1) Nề nếp

– Việc thực hiện nề nếp ở một số chi đội chưa tốt như: Vắng học KP, đồng phục chưa đúng quy định mà liên đội triển khai.

– Xếp hàng ra vào lớp chậm trễ, hành lối không ngay thẳng, đi vào lớp nhiều học sinh nam phá hàng lối (khối 1, 2, 3, 4, 5).

– Vấn đề vệ sinh của các chi đội chưa tốt: vệ sinh còn bẩn, đổ rác chưa đúng nơi quy định

– Tập thể dục giữa giờ, xếp hàng chậm, ở một số lớp các em HS nam đi chân đất ra tập thể dục, các động tác thể dục tập chưa chuẩn.

2) Học tập

– Hiện nay vấn đề giơ tay phát biểu trong các tiết học còn lười.

– Thời gian mà các em giành cho các bộ môn chưa đều, điều đó thể hiện rõ ở các tiết học “phụ”số em nhận điểm kém nhiều hơn. Trong các tiết học thảo luận các em chưa tập trung.

– Nhiều học sinh ở 4 khối còn làm việc riêng trong tiết học.

– Giờ khá, TB vẫn còn phổ biến đối với tất cả các khối lớp.

3) Công tác đội

– Đội sao đỏ chi đội theo giỏi chấm điểm, cộng điểm, xếp loại chưa chính xác, chưa kịp thời.

– BCH liên đội tạm thời hoạt động chưa nhiệt tình, kết quả đạt được không cao.

4) Triển khai kế hoạch tuần tới

– Tiếp tục ổn định kỷ cương nề nếp học tập trong tồn trường.

– Lao động tổng dọn vệ sinh trường lớp (4B).

– Phân công lớp trực tuần: sáng 3A, chiều 3B.

+ Tiếp tục triển khai kế hoạch thi đua tiết học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt .

– Duy trì tốt việc ôn và tập luyện bài thể dục giữa giờ.

– Tiếp tục triển khai kế hoạch đại hội chi đội.

– Triển khai kế hoạch thi khảo sát chất lượng đầu năm học.

– Đội nghi thức khối 4,5 ôn và tập luyện.

Nhận xét chào cờ đầu tuần của tổng phụ trách – Bài mẫu 5

1) Về đạo đức:

Toàn trường đã có ý thức tự giác thực hiện nội quy của nhà trường. Đa số các em có ý thức đoàn kết giúp đỡ bạn bè.

2) Về học tập:

Ý thức thực hiện nền nếp truy bài đầu giờ đã đi vào ốn định, nhưng vẫn còn một số em trong giờ truy bài chưa chú ý, còn làm việc riêng.

Đề nghị các em phải học bài và làm bài đầy đủ trước khi tới lớp.

3) Về hoạt động Đội:

– Một số lớp hoạt động chưa tích cực, việc xếp hàng còn mất nhiều thời gian.

– Một số bạn vệ sinh các nhân chưa sạch sẽ khi đến lớp. Cần mua bổ sung hoa múa.

Trên đây là một số ưu nhược điểm của tuần qua, cô mong rằng tuần này các bạn thực hiện tốt hơn để đưa nền nếp của nhà trường đi vào ổn định.

4) Triến khai công việc của Đội và sao nhi đồng

– Tiếp tục hưởng ứng tháng an toàn giao thông, nghiêm chinh chấp hành luật giao thông khi đi đường.

– Các lớp tự chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp mình. Đề nghị các bạn không ra vườn hoa chơi.

– Thực hiện giữ vở sach viết chữ đẹp.

– Chấp hành tốt mọi quy định của Đội.

——————————

Trên đây Toptailieu vừa tổng hợp một số bài nhận xét chào cờ đầu tuần của tổng phụ trách. Hy vọng bài viết trên hữu ích cho bạn. Chúc bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.