Nhận xét của đơn vị thực tập kế toán (ảnh 2)

Nhận xét của đơn vị thực tập kế toán Mẫu số 1

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP 2013

Họ tên sinh viên thực tập: Phan Thùy Dương

Lớp: Tài chính kế toán – K53

Địa điểm thực tập: Hãng rượu Vodka Hyndu

Trụ sở: Khu cụng nghiệp Hapro

Xã Lệ Chi – Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội

1.Tiến độ và thái độ thực tập của sinh viên:

– Mức độ liên hệ với cơ sở thực tập:……………….
độ thực hiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nội dung báo cáo:

– Thực hiện nội dung thực tập:…….kế toán thực tập……………….

– Thu thập và xử lý cỏc số liệu thực tế:………….kế toán…………………

– Khả năng hiểu biết về thực tế và lý thuyết:…………………………..

3. Hình thức trình bầy: ……………………………………………………..

4. Một số ý kiến khác:………………………………………………………..

Hà Nội ngày……tháng…..năm 2013

Mẫu xác nhận của cơ sở thực tập:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….o0o………

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP

Hãng rượu Vodka Hyndu

Khu công nghiệp  Hapro- Xã Lệ Chi – Huyện Gia lâm – Hà nội

Địa chỉ E-Mail : THUCPHAMANTOANHANOI@YAHOO.COM

Xác nhận:

Chị  Phan Thuỳ Dương

Là sinh viên lớp Tài chính kế toán  – K50

Có thực tập tại hãng rượu Vodka Hyndu trong khoảng thời gian từ ngày 08 tháng 06 đến ngày26 tháng 06 năm 2013. Trong thời gian thực tập tại công ty, chị Dương đã chấp hành tốt các quy định của công ty và thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc , chăm chỉ và chịu khó học hỏi.

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2013

Xác nhận của hãng Rượu Vodka Hyndu

Nhận xét của đơn vị thực tập kế toán Mẫu số 2

Bắc Ninh…………….., ngày …….. tháng …….. năm 20……

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Đơn vị: Công ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina

Xác nhận sinh viên:Nguyễn Thị Hương                 Ngày sinh : 10/06/1988

Lớp: DSLTKT20                 Ngành: Kế Toán            Hệ: Đại Học

Khoa : Tài Chính Kế Toán Trường Đại học Điện Lực.

*) Thời gian thực tập:

Từ ngày ………. tháng ……… năm 20……. đến ngày ……… tháng ……… năm 20…… Trong thời gian thực tập tại công ty Youngjin Hi-Tech Vina từ ngày…đến ngày… sinh viên Nguyễn Thị Hương đã có ý thức chấp hành nội quy của công ty,cố gắng học hỏi,hăng hái nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động,tổ chức của đơn vị và tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn của mình.Những nội dung trình bày trong luận văn của sinh viên Nguyễn Thị Hương là phù hợp với tính hình của đơn vị

Xác nhận của cơ sở thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nhận xét của đơn vị thực tập kế toán Mẫu số 3

Nhận xét của đơn vị thực tập kế toán

Nhận xét của đơn vị thực tập kế toán Mẫu số 4

Nhận xét của đơn vị thực tập kế toán (ảnh 2)

Nhận xét của đơn vị thực tập kế toán Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Người hướng dẫn thực tập:…………………………………………………………………………

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………………….

Phòng ban:………………………………………………………………………………………………….

Họ tên sinh viên thực tập:………………………………………………….. MSSV:……………..

Lớp:……………………………………….. Khoa:……………………….. Niên khóa:……………………………. Trực thuộc

Trường:……………………………………………………………..

Thời gian thực tập: Từ ngày………………………………… Đến ngày…………….…………

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ……………………………………………………………………………………

Sau quá trình thực tập tại Công ty………… của sinh viên………. , chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về hình thức tổ chức kỷ luật:

– Luôn chấp hành đúng quy định, nội quy của công ty. Đi làm đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp, luôn hòa đồng với mọi người.

2. Về chuyên môn:

– Có tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu tổ chức, hoạt động của công ty phục vụ cho báo cáo thực tập của mình.

– Tinh thần trách nhiệm cao. Luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công. Nắm vững kiến thức nền tảng chuyên môn tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng em đã sớm bắt nhịp được với tiến độ công việc của phòng ban.

– Qua 3 tháng thực tập tại công ty của em… chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về tinh thần làm việc và khả năng giải quyết vấn đề của em. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng Chuyên ngành Kế toán – Khoa Kinh Tế Trường… sẽ là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân lực về bộ môn Kế Toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.