Top tài liệu

ĐÁNH GIÁ KHẢO SÁT TRẺ CUỐI NĂM

Như chúng ta đã biết mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Chính vì vậy công tác đánh giá, khảo sát trẻ cuối năm là một phần không thể thiếu trong quá trình giáo dục.

Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non nhằm giúp giáo viên nắm được sự phát triển của trẻ sau một quá trình giáo dục, làm căn cứ đề xuất xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm, kế hoạch hoạt động chủ đề, các điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ: về cơ sở vật chất, về thiết bị, đồ chơi, về nhân lực, thời gian, về chính sách… nhằm tác động tích cực đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Các phương pháp sau đây thường được sử dụng để theo dõi và đánh giá sự phát triển của trẻ trong trường mầm non: quan sát tự nhiên; trò chuyện với trẻ; phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ; sử dụng tình huống; trao đổi với phụ huynh; kiểm tra trực tiếp. Tuy nhiên, quan sát tự nhiên là phương pháp được sử dụng chủ yếu nhất trong trường mầm non. Đánh giá mức độ phát triển của trẻ ở các lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – kĩ năng xã hội, thẩm mĩ ở cuối mỗi độ tuổi dựa vào các mục tiêu giáo dục trẻ được lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Thời gian đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi được tiến hành vào tháng cuối cùng của năm học. Kết quả đánh giá được ghi vào phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ, được lưu vào hồ sơ cá nhân và thông báo cho cha mẹ trẻ cũng như giáo viên phụ trách nơi trẻ sẽ nhập học tiếp theo để cùng phối hợp đề xuất các biện pháp giáo dục phù hợp. Kết quả này không dùng để xếp loại trẻ, không dùng để so sánh giữa các trẻ hoặc tuyển chọn trẻ vào lớp một.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA TRỂ 6 THÁNG TUỔI

Họ và tên trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp: …………….. Trường mầm non ………………………………………………………………………

TT

Các chỉ số Đạt

Chưa đạt

1 Cân nặng: Trẻ trai : 6.4 – 9.8 kg; Trẻ gái: 5.7 – 9.3 kg
2 Chiều dài: Trẻ trai: 63.3 -71.9 cm; Trẻ gái: 61.2 -70.3 cm
3 Tự lẫy, lật.
4 Cầm nắm, túm đồ vật, bằng cả 2 tay.
5 Nhìn theo người, vật chuyển động.
6 Nghe và phản ứng với âm thanh (quay đầu, hướng về phía có âm thanh)
7 Phát ra các âm bập, bẹ (a,a…) khi được hỏi chuyện.
8 Thích hóng chuyện.
9 Biểu lộ cảm xúc (cười) với khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ của người quen thuộc.

……., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN

 CỦA TRẺ 12 THÁNG TUỔI

Họ và tên trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp: ………………………… Trường mầm non …………………………………………………………..

TT

Các chỉ số Đạt

Chưa đạt

1 Cân nặng: Trẻ trai: 7.7 – 12 kg ; Trẻ gái: 7.0 – 11.5 kg
2 Chiều dài: Trẻ trai: 71.1 – 80.5 cm; Trẻ gái: 68.9 -79.2 cm
3 Tự ngồi lên, nằm xuống.
4 Tự bám vịn vào đồ vật đứng lên và đi men.
5 Cầm, nắm, lắc đồ chơi chuyển từ tay này sang tay kia.
6 Bắt chước cử chỉ, hành động đơn giản của người thân (Vẫy tay, chào, tạm biệt).
7 Hiểu một số từ đơn giản, gần gũi.
8 Hiểu câu hỏi: “…đâu? (Tay đâu? chân đâu? ..), chỉ được một số bộ phận cơ thể khi được hỏi.
9 Phát ra các âm bập bẹ (măm măm, ba ba…).

 

…….., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA TRẺ 18 THÁNG TUỔI

Họ và tên trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp: ………………………… Trường mầm non …………………………………………………………..

TT Các chỉ số Đạt

Chưa đạt

1  Cân nặng: Trẻ trai : 8.8 – 13.7 kg; Trẻ gaí : 8.1 – 13.2 kg
2  Chiều dài: Trẻ trai:  76.9 – 87.7 cm; Trẻ gái: 74.9 -86.5 cm
3  Đi vững.
4 Thực hiện các cử động bàn tay: Cầm, gõ, bóp, đập… đồ vật.
5 Xếp tháp lồng hộp, xếp chồng 3-4 hình khối.
6 Chỉ vào hoặc nói được tên một vài bộ phận cơ thể, đồ dùng, đồ chơi, quả và con vật quen thuộc khi được hỏi.
7  Nói câu một từ thể hiện ý muốn (ví dụ: “Bế” – Khi muốn bế, Uống – Khi muốn uống nước, măm – khi muốn ăn).
8 Nhận ra hình ảnh bản thân trong gương khi được hỏi.
9 Làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn (Vẫy tay chào….).
10 Thích nghe hát và vận động theo nhạc.

…….., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA TRẺ 24 THÁNG TUỔI

Họ và tên trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp: ………………………… Trường mầm non …………………………………………………………..

TT

Các chỉ số Đạt

Chưa đạt

1 Cân nặng: Trẻ trai: 9.7 – 15,3 kg;  Trẻ gái: 9.1 – 14,8kg
2 Chiều cao: Trẻ trai: 81.7 – 93.9cm;Trẻ gái: 80 – 92.9 cm
3 Biết lăn/bắt bóng với người khác
4 Xếp tháp lồng hộp, xếp chồng 4-5 hình khối.
5 Biết thể hiện một số nhu cầu ăn, uống, vệ sinh. Bằng cử chỉ/ lời nói.
6 Chỉ/gọi tên được một số đồ dùng, đồ chơi, con vật, hoa quả quen thuộc.
7 Chỉ/lấy được đồ vật có màu đỏ, xanh.
8 Làm được theo chỉ dẫn một số yêu cầu đơn giản của người lớn (Lấy cốc uớng nước, đi đến đây, lau miệng).
9 Trả lời các câu hỏi “Ai đây?”, “Con gì đây?”, “Cái gì đây?” “ở đâu? thế nào?”.
10 Nói được câu đơn giản 2 – 3 tiếng: Đi chơi, mẹ bế, mẹ bế bé;…
11 Nhận ra bản thân trong gương, trong ảnh.
12 Thích nghe hát vận động theo nhạc (Giậm chân, lắc lư…).

……., ngày…tháng…năm...

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA TRẺ 36 THÁNG TUỔI

Họ và tên trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp: ……………………….. Trường mầm non ……………………………………………………………

TT

Các chỉ số Đạt

Chưa đạt

1 Cân nặng: Trẻ trai 11.3 – 18.3 kg ; Trẻ gái: 10.8 – 18.1 kg
2 Chiều cao: Trẻ trai: 88.7 – 103.5 cm; Trẻ gái: 87.4 – 102.7 cm
3 Tung bắt bóng với người khác ở khoảng cách 1m.
4 Ném vào đích ngang (xa 1-1,2 m).
5 Làm được một số việc tự phục vụ đơn giản (Tự xúc ăn, uống nước, cài cúc áo).
6 Nói được tên một số bộ phận cơ thể, đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
7 Chỉ/lấy/gọi tên đồ vật có màu đỏ, xanh khi yêu cầu
8 Chỉ lấy cất đồ vật kích thước to/nhỏ theo yêu cầu
9 Diễn đạt bằng lời nói các yêu cầu đơn giản
10 Trả lời được câu hỏi “Ai đây?”, “ Cái gì đây”, “ Làm gì” .
11 Đọc được bài thơ ngắn, hát được bài hát ngắn đơn giản.
12 Chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ khi được nhắc nhở
13 Bắt chước một số hành vi xã hội đơn giản (Bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại).
14 Thích tô màu, vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh, nghe hát, hát, vận động theo nhạc.

……., ngày…tháng…năm...

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA TRẺ MẪU GIÁO BÉ ( 3-4 TUỔI)

Họ và tên trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp: ………………….. Trường mầm non …………………………………………………………………

TT Các chỉ số Đạt

Chưa đạt

                                          PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
1 Cân nặng: Trẻ trai: 12.7 – 21,2 kg; trẻ gái:12,3-21,5 kg
2 Chiều cao: Trẻ trai: 94.9 – 111.7cm; Trẻ gái: 94.1 – 111.3 cm
3 Đi đúng tư thế, (chân bước đều, phối hợp tay chân nhịp nhàng, người ngay ngắn, đầu không cúi).
4 Tung – Bắt bóng với người đối diện khoảng cách 2.5cm.
5 Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m.
6 Cắt được theo đường thẳng ( 10 cm).
7 Xếp, chồng 10-12 khối.
8 Nói được tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn thấy vật thật, tranh ảnh: Thịt –  cá; rau – quả…
9 Thực hiện một số việc đơn giản: Rửa tay, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo… với sự  giúp đỡ.
10 Sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
11 Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu..
                                         PHÁT TRIỂN NHÂN THỨC
12 Phân loại đối tượng theo những dấu hiệu.
13 Đếm trên các đối tượng đến 5.
14 So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5; nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
15 Nhận dạng và gọi tên các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
16 So sánh 2 đối tượng về kích thước và nói các từ: to hơn/nhỏ hơn, dài hơn/ngắn hơn, cao hơn/thấp hơn.
17 Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật của con vật, cây, hoa quả quen thuộc.
18 Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng khi quan sát với sự giúp đỡ.
                                         PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
19 Phát âm rõ ràng để người khác hiểu được
20 Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại
21 Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
22 Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
                                 PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
23 Nói được tên tuổi, giới tính của bản thân, tên của Bố, Mẹ.
24 Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi được nhắc nhở.
25 Cùng chơi với các bạn.
26 Thực hiện một số qui định (Cất, xếp đồ chơi, đồ dùng, không tranh giành đồ chơi)
27 Bỏ rác đúng nơi quy định.
                                            PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
28 Hát theo giai điệu, lời ca của bài hát quen thuộc
29 Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay, vận động minh họa.
30 Vé các nét thẳng, xiên, ngang
31 Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
32 Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm đơn giản có sự gợi ý.

……., ngày…tháng…năm...

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA TRẺ MẪU GIÁO NHỠ (4 – 5 TUỔI

Họ và tên trẻ: ……………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………..

Học sinh lớp: …………………….. Trường mầm non ……………………………………………………

TT Các chỉ số Đạt

Chưa đạt

                                          PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
1 Cân nặng: Trẻ trai: 14.1 – 24,2 kg            Trẻ gái : 13,7 – 24,9kg
2 Chiều cao: Trẻ trai: 100.7 – 119.2cm       Trẻ gái: 99.9 – 118.9 cm
3 Đi thăng bằng trên ghế thể dục.
4 Tung – Bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m.
5 Ném trúng đích ngang (xa 2m).
6 Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong khoảng 10 giây.
7 Cắt được theo đường thẳng.
8 Xếp, chồng được 10-12 khối.
9 Tự cài, cởi cúc, kéo phéc mơ tuya.
10 Nói được tên một số món ăn hàng ngày (rau luộc, thịt kho, cá rán, canh, cơm).
11 Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi.
12 Không ăn các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã.
13 Tự rửa tay, lau mặt, đánh răng.
14 Biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (bị đau, bị lạc, chảy máu, ngã, cháy…)
15 Nhận biết phòng tránh những vật/ hành động nguy hiểm, không an toàn (leo trèo bàn ghế, ban công, tường rào, bàn là đang dùng, bếp đang nấu, vật nhọn sắc, bể chứa nước, giếng, cống…)
                                         PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
16 Biết tìm hiểu nguyên nhân xảy ra của các sự vật hiện tượng đơn giản xung quanh, biết đặt câu hỏi: tại sao (cây lại héo? lá bị ướt…)
17 Nhận biết và gọi tên 4 màu.
18 Phân loại đối tượng theo một –  hai dấu hiệu.
19 Đếm đối tượng trong phạm vi 10.
20 Nhận biết số lượng và thứ tự từ 1 – 5.
21 Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả gần gũi.
22 Biết vị trí so với bản thân.
                                            PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
23 Thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp.
24 Biết lắng nghe kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung truyện.
25 Biết kể lại các sự việc đơn giản theo trình tự thời gian.
26 Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem, ”Đọc” (”đọc vẹt”)
27 Nhận ra: Ký hiệu thông thường: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm.
                                PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
28 Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
29 Biết làm việc cá nhân và phối hợp với bạn.
30 Biết chú ý lắng nghe khi cần thiết.
31 Thể hiện sự quan tâm với người thân và bạn bè.
32 Thực hiện một số qui định  (Cất đồ chơi, trực nhật, giờ ngủ không làm ồn, bỏ rác đúng nơi qui định, không để tràn nước khi rửa tay.
                                              PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
33 Hát đúng giai điệu, bài hát quen thuộc: Thể hiện được cảm xúc và vận động phù hợp (vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy) với nhịp điệu của bài hát.
34 .Có một số kỹ năng tạo hình đơn giản: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang…, tô màu, xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… tạo thành sản phẩm đơn giản.
35 Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm (Vẽ, nặn, xé dán).
36 Nói được ý tưởng sản phẩm của bản thân.

……., ngày…tháng…năm...

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.