Những câu hỏi thường gặp về sách Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 1. SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo được biên soạn theo quan điểm nào?

Trả lời:

SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2 – CTST được biên soạn thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về đổi mới Chương trình SGK, tuân thủ các tiêu chuẩn SGK mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Đồng thời thực hiện tuyên ngôn sách Chuẩn mực – Khoa học – Hiện đại – Hội nhập của NXB Giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó, sách định hướng biên soạn sao cho mọi học sinh: Cơ hội tiếp cận tri thức như nhau; Phát huy năng lực của bản thân mỗi cá nhân; Phù hợp với năng lực nhận thức khác nhau; Cơ hội phát triển năng lực như nhau; Tự chủ trong học tập; Tự do trong sáng tạo; Chủ động trong giải quyết các vấn đề; Trách nhiệm trong công việc.

Câu hỏi 2. SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo hình thành những phẩm chất, năng lực nào cho HS?

Trả lời:

SGK Hoạt động trải nghiệm 2 góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực:

– Phẩm chất: Yêu nước, Nhân ái, Trung thực, Chăm chỉ, Trách nhiệm

– Năng lực:

+ Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, Năng lực giao tiếp và hợp tác, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực đặc thù: Năng lực thích ứng với cuộc sống, Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, Năng lực định hướng nghề nghiệp.

Câu hỏi 3. SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo gồm mấy chủ đề, tên của các chủ đề đó?

Trả lời:

SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo được xây dựng thành 9 chủ đề, bám sát chương trình Hoạt động rải nghiệm, với kế hoạch giáo dục rõ ràng: Mỗi tháng 1 chủ đề, mỗi chủ đề 3 – 4 tuần, mỗi tuần 3 tiết, mỗi tiết 1 loại hình hoạt động.

– Chủ đề 1: Em và mái trường mến yêu

– Chủ đề 2: Vì một cuộc sống an toàn

– Chủ đề 3: Kính yêu thầy cô – Thân thiện với bạn bè

– Chủ đề 4: Truyền thống quê em

– Chủ đề 5: Chào năm mới

– Chủ đề 6: Chăm sóc và phục vụ bản thân

– Chủ đề 7: Yêu thương gia đình – Quý trọng phụ nữ

– Chủ đề 8: Môi trường xanh – Cuộc sống xanh

– Chủ đề 9: Những người sống quanh em

– Tuần tổng kết

Câu hỏi 4. Cho biết mô hình bài của SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo. Cách thực hiện của từng hoạt động.

Trả lời:

Mô hình trải nghiệm được xây dựng trên cơ sở vận dụng mô hình được quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT và tiếp thu ưu điểm của các mô hình trải nghiệm của David Kolb, Mô hình 5E của Rodger W. Bybee. Mô hình trải nghiệm trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 gồm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Nhận diện – Khám phá

Giai đoạn 2: Tìm hiểu – Mở rộng

Giai đoạn 3: Thực hành – Vận dụng

Giai đoạn 4: Đánh giá – Phát triển.

Câu hỏi 5. Điểm mới nổi bật của SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo là gì?

Trả lời:

SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo có những điểm nổi bật sau:

– Các hoạt động trải nghiệm trong SGK được thiết kế cụ thể, hướng dẫn tỉ mỉ, dễ làm, dễ thực hiện.

– Kết hợp hài hoà giữa các hoạt động cá nhân – nhóm lớn – nhóm nhỏ, đảm bảo mọi HS đều được tự chủ trong hoạt động, tự do trong sáng tạo và cơ hội phát triển bản thân.

– Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm phong phú, tạo cơ hội cho mọi HS được phát triển bản thân.

– Hoạt động đánh giá năng lực được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình trải nghiệm và tổng hợp cuối mỗi chủ đề giúp GV và HS dễ dàng theo dõi mức độ đạt được và có kết hoạch dạy – học tiếp theo một cách phù hợp.

– Sách tạo được sự tương tác tối đa với HS, với gia đình, cộng đồng trong việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm cho HS và đánh giá.

Câu hỏi 6. Tổ chuyên môn có thể linh hoạt như thế nào khi thực hiện xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm 2 theo SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo?

Trả lời: 

Kế hoạch giáo dục theo bộ SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – CTST rất rõ ràng: Mỗi tháng 1 chủ đề, mỗi chủ đề thực hiện 3 – 4 tuần, mỗi tuần 3 tiết, mỗi tiết 1 loại hình hoạt động (Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh Hoạt lớp); đảm bảo tính thống nhất giữa các loại hình hoạt động.

Câu hỏi 7. HS tự học, tự giải quyết vấn đề và PT sáng tạo trong quá trình học SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo như thế nào?

Trả lời: 

SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo có hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm phong phú, tạo cơ hội cho mọi HS được phát triển bản thân. Hoạt động trải nghiệm được tổ chức dưới nhiều phương pháp và hình thức khác nhau như trò chơi, đóng vai, cuộc thi, diễn đàn, giao lưu, tham quan du lịch, sân khấu hoá (kịch, thơ, hát, múa rối, tiểu phẩm, kịch tham gia,…), điều tra, dự án, tổ chức các sự kiện, ngày hội, các công trình nghiên cứu khoa học kĩ thuật, câu lạc bộ,… HS có thể thực hiện được các hoạt động một cách tự nhiên, sinh động, nhẹ nhàng, hấp dẫn, không gò bó và khô cứng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí cũng như nhu cầu, nguyện vọng của HS.

Các hoạt động trải nghiệm trong SGK được thiết kế cụ thể, hướng dẫn tỉ mỉ, dễ làm, dễ thực hiện. Đồng thời, SGK kết hợp hài hoà giữa các hoạt động cá nhân – nhóm nhỏ – nhóm lớn, đảm bảo mọi HS đều được tự chủ trong hoạt động, tự do trong sáng tạo và cơ hội phát triển bản thân.

Câu hỏi 8. GV lưu ý gì khi Lập kế hoạch bài dạy theo SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo?

Trả lời:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm của năm học do Tổ trưởng chuyên môn phối hợp với các thành viên của tổ xây dựng. Nội dung kế hoạch căn cứ theo Kế hoạch giáo dục của bộ SGK mà nhà trường đã chọn.

SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – CTST có kế hoạch mềm dẻo, nhà trường có thể thay đổi thời gian thực hiện các chủ đề, tích hợp bổ sung các nội dung của giáo dục địa phương và giáo dục Đội vào quá trình thực hiện mà vẫn đảm bảo các mục tiêu giáo dục.

Câu hỏi 9. Vì sao nói SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo thích hợp với mọi vùng miền trên cả nước?

Trả lời: 

Các chủ đề của SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo được xây dựng căn cứ trên yêu cầu cần đạt của Chương trình nhưng thể hiện rõ:

– Mềm dẻo về nội dung lựa chọn để trải nghiệm đồng thời gần gũi với các chủ đề giáo dục kinh tế, chính trị, văn hoá,… địa phương, các ngày lễ lớn và gợi ý giáo dục của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng.

– Linh hoạt về thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

– Có độ mở cao đối với các điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng tổ chức HĐTN.

– Có sự hỗ trợ tối đa về các học liệu điện tử từ NXBGDVN

Vì thế, thích hợp với mọi vùng miền trên cả nước.

Câu hỏi 10. SGV Hoạt động trải nghiệm 2 – CTST thể hiện quá trình đánh giá theo TT 27 như thế nào?

Trả lời:

Trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo, hoạt động đánh giá năng lực được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình trải nghiệm và tổng hợp cuối mỗi chủ đề giúp GV và HS dễ dàng theo dõi mức độ đạt được và có kết hoạch dạy – học tiếp theo một cách phù hợp. Mỗi chủ đề đều gợi ý nội dung đánh giá học sinh theo các mức quy định của Thông tư 27: Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Chưa hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.