1. Những dạng bài tập thường được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá môn sinh học

– Trong dạy học sinh học, thường sử dụng những dạng bài tập:

+ Phân tích kênh hình chữ

+ Thực tiễn

+ Thực nghiệm

+ Tình Huống

+ Dự án

– Khác nhau giữa Bài tập tình huống và bài tập thực tiễn

Bài tập tình huống: Là một câu chuyện cụ thể và chi tiết, chuyển nét sống động và phức tạp của đời thực vào lớp học”. Tình huống được đưa vào giảng dạy dưới dạng những bài tập nghiên cứu tình huống (bài tập tình huống).

Bài tập thực tiễn là dạng bài tập xuất phát từ các tình huống thực tiễn, được giao cho HS thực hiện để vận dụng những điều đã học nhằm hình thành kiến thức mới hoặc củng cố, hoàn thiện, nâng cao kiến thức đã học, đồng thời phát triển năng lực người học”.

2. Những dạng bài tập thường được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá môn công nghệ

– Bài tập xây dựng tình huống

Bài tập tình huống không có sẵn mà GV cần xây dựng (tình huống giả định) hoặc lựa chọn trong thực tiễn (tình huống thực). Cả hai trường hợp này, GV phải tuân thủ một số yêu cầu sau:

+ Cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong tương lai của HS

+ Có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng giải quyết

+ Chứa đựng mâu thuẫn và vấn đề có thể liên quan đến nhiều phương diện

+ Cần vừa sức và có thể giải quyết trong những điều kiện cụ thể

+ Cần có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau

+ Có tính giáo dục, có tính khái quát hóa, có tính thời sự

+ Cần có những tình tiết, bao hàm các trích dẫn.

– Bài tập vẽ, xây dựng qui trình chế biến, ảnh, video lưu lại quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập ngoài lớp học…

3. Những dạng bài tập thường được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử

+ Nhóm bài tập nhận biết lịch sử

Đây là nhóm bài tập chủ yếu tái tạo lại hình ảnh quá khứ, qua đó rèn luyện cho học sinh kĩ năng ghi nhớ, tái hiện lại sự kiện, hiện tượng, niên đại, nhân vật, địa danh lịch sử…. trong chương trình, sách giáo khoa, bài giảng mà học sinh đã học

+ Nhóm bài tập nhận thức lịch sử

Đây là nhóm bài tập đòi hỏi học sinh phải có năng lực độc lập suy nghĩ để giải quyết vấn đề nêu ra, trình độ tư duy cao, lí giải vấn đề và tìm tòi, sáng tạo trong nhận thức lịch sử.

So với nhóm bài tập nhận biết, thì nhóm bài tập nhận thức lịch sử khó và phức tạp hơn nhiều, giáo viên có thể xây dựng dưới dạng câu hỏi tổng hợp. Qua thực nghiệm sư phạm chúng tôi nhận thấy nhóm này rất phù hợp với đối tượng học sinh giỏi. và nó bao gồm hệ thống các dạng bài tập như sau:

Bài tập xác định đặc trưng bản chất của sự kiện, hiện tượng lịch sử (tiến bộ, phản động, bản chất giai cấp) giúp học sinh hiểu sâu sự kiện đang học.

+ Nhóm bài tập thực hành lịch sử

Nội dung bài tập thực hành giúp học sinh rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo thực hành bộ môn; đồng thời làm cho học sinh biết phân tích, giải thích, trình bày, nhận xét của mình về kết quả thực hành đó, qua đó bồi dưỡng cho các em những phẩm chất tốt đẹp, những hành động đúng. Nhóm bài tập này gồm các dạng bài sau:

Bài tập thực hành về xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan như vẽ bản đồ, lược đồ. Bao gồm vẽ, trình bày, giải thích, nhận xét, xác định địa danh, ghi kí hiệu.

+ Nhóm bài tập tổng hợp lịch sử

Bài tập dưới dạng tổng hợp là loại bài tập nhận biết lịch sử và bài tập nhận thức lịch sử. Nó không chỉ đòi hỏi học sinh phải nhận biết chính xác sự kiện, nhận thức đúng bản chất lịch sử mà còn đòi hỏi học sinh thể hiện trình độ lập luận, trình bày diễn đạt, nhằm giúp học sinh củng cố chắc kiến thức đã học và nâng cao trình độ hiểu biết của học sinh lên một mức độ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.