Những phương pháp hay kỹ thuật đó có tác động như thế nào đối với học sinh?

Trả lời: 

Những phương pháp và kĩ thuật này giúp học sinh tích cực hơn trong học tập, phát huy được những kĩ năng cần thiết trong từng môn học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.