Top tài liệu

1. Phần mềm Oracle là gì

Oracle là một hệ thống phục vụ cho mục đích quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (viết tắt là RDBMS) do nhà phát triển Oracle nghiên cứu và lập trình. Phần mềm này giữ vai trò trung tâm trong mảng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp. Nó có thể hỗ trợ đa dạng nhiệm vụ như xử lý các giao dịch, ứng dụng phân tích và hệ thống business intelligence (BI).

Lịch sử hình thành Oracle khá lâu đời. Đó là, từ năm 1979, Tập đoàn Oracle trở thành đơn vị đầu tiên giới thiệu nền tảng RDBMS đến thị trường. Đến nay, trải qua hơn 40 năm, Oracle Database vẫn chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường phần mềm cơ sở dữ liệu, với 40,4% doanh thu (năm 2016) và gấp đôi so với đối thủ đứng thứ 2 là Microsoft.

2. Kiến trúc của Oracle là gì?

Tương tự như những phần mềm RDBMS khác, hệ cơ sở dữ liệu Oracle được phát triển dựa trên nền tảng ngôn ngữ lập trình SQL. Ngôn ngữ này thường được giới công nghệ sử dụng để quản lý và truy vấn dữ liệu.

Oracle database được gắn với PL/SQL. Vậy Oracle SQL là gì? Đây thực chất là một phần mềm được chính công ty phát triển, với mục đích phục vụ cho việc bổ sung các extension độc quyền dành cho SQL chuẩn. Bên cạnh đó, phần mềm Oracle còn cho phép người dùng có thể lập trình bằng Java kết hợp các chương trình đã viết trên PL/SQL, hay lập trình Java được gọi từ ngôn ngữ khác.

Ngoài ra, Oracle database còn kết nối các phần tử có mối liên quan với nhau giữa các bảng, bằng cách dùng cấu trúc bảng dạng hàng và cột. Nhờ thế, người dùng không cần lưu một dữ liệu trong nhiều bảng mà hệ thống vẫn dễ dàng xử lý. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể nguồn tài nguyên dung lượng.

Chưa dừng tại đó, mô hình quan hệ của cơ sở dữ liệu Oracle còn cung cấp hàng loạt ràng buộc để đảm bảo tính vẹn toàn, duy trì độ chính xác cao cho dữ liệu. Đây là một phần tính năng của ACID – hệ thống các quy tắc về nguyên tử, sự thống nhất, tính độc lập, độ bền dữ liệu. ACID được thiết kế nhằm đảm bảo độ tin cậy trong quá trình xử lý các giao dịch của hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu.

Xét về mặt kiến trúc, máy chủ Oracle database gồm một database thực hiện việc lưu trữ dữ liệu và một hay nhiều phiên bản database khác để quản lý tất cả tệp tin có trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, cơ sở dữ liệu là sự kết hợp giữa cấu trúc lưu trữ vật lý cùng cấu trúc lưu trữ logic. Với cấu trúc lưu trữ vật lý gồm những tệp dữ liệu, tệp điều khiển có chứa metadata của database, tệp nhật ký trực tuyến của quá trình chuyển tài liệu thành dữ liệu. Còn cấu trúc lưu trữ logic gồm khối dữ liệu, khối dữ liệu liền kề phù hợp (extens), các phần mở rộng extent (phân đoạn), không gian bảng (vùng chứa logic cho phân đoạn).

Một Oracle được phát triển dựa trên tập hợp bộ nhớ cache (gọi là hệ thống toàn cầu (viết tắt là SGA)) có chứa những bộ nhớ chia sẻ; các tiến trình chạy ngầm hỗ trợ cho việc quản lý chức năng I/O và giám sát hoạt động của database nhằm tối ưu hiệu suất, độ tin cậy. Những tiến trình trên máy khách chạy ứng dụng sẽ được kết nối đến một phiên bản dữ liệu, còn tiến trình của máy chủ sẽ quản lý hoạt động tương tác của máy khách với cơ sở dữ liệu. Mỗi tiến trình của máy chủ được gán cho một vùng bộ nhớ riêng và nó tách biệt hoàn toàn với SGA

3. Các lợi ích chung của lập trình Oracle 

Mặc dù, Hosting Việt đã phần nào nói đến lợi ích của Oracle trong phần các tính năng và tùy chọn của phần mềm này. Tuy nhiên, nhìn chung, Oracle còn đem đến thêm một số lợi ích thiết thực sau:

– Cho phép người quản trị thiết lập quyền truy cập và xem dữ liệu.

– Ngăn chặn những truy cập trái phép vào dữ liệu.

– Phần Oracle Audit Vault, Database FireWall hỗ trợ đắc lực cho việc kiểm tra các truy cập vào cơ sở dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *