Phụ cấp tổ phó chuyên môn tiểu học

1. Phụ cấp tổ phó chuyên môn tiểu học

Hiện nay, vấn đề phụ cấp và các nội dung khác về chế độ làm việc đối với Giáo viên phổ thông trong đó có chức danh tổ phó chuyên môn được quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT hướng dẫn tạm thời chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  • Theo quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, tổ phó chuyên môn trường tiểu học được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,15
  • Bên cạnh đó, tổ phó chuyên môn còn được giảm tiết dạy. Cụ thể tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, được bổ sung bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT: Tổ phó bộ môn được giảm 1 tiết/tuần.

Như vậy, ngoài các chế độ lương thưởng áp dụng chung cho người lao động theo quy định của Nhà nước thì tổ phó chuyên môn tại các trường trung học phổ thông còn được hưởng thêm mức phụ cấp theo hệ số 0.15 và được giảm 1 tiết dạy/tuần.

2. Nhiệm vụ của tổ phó chuyên môn

Phụ cấp tổ phó chuyên môn tiểu học

Tổ phó chuyên môn nói riêng và tổ chuyên môn nói chung có các nhiệm vụ sau theo quy định tại điều 14 Thông tư 28/2020:

  • Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
  • Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng và giải trình kế hoạch dạy học các môn học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học của tổ theo tuần, tháng, học kỳ và năm học.
  • Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường, của tổ chủ động và linh hoạt.
  • Đề xuất hiệu trưởng phân công giáo viên dạy và giáo viên chủ nhiệm lớp theo năm học.
  • Tổ chức cho giáo viên thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đề xuất các xuất bản phẩm tham khảo để lựa chọn sử dụng trong nhà trường theo quy định.
  • Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông; tham gia đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng.

3. Lương giáo viên tiểu học

Sau đây là bảng lương giáo viên tiểu học

STT Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9
1 Giáo viên tiểu học hạng III
Hệ số 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Lương 3.487 3.978 4.470 4.962 5.453 5.945 6.437 6.929 7.420
2 Giáo viên tiểu học hạng II
Hệ số 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38
Lương 5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506
3 Giáo viên tiểu học hạng I
Hệ số 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78
Lương 6.556 7.063 7.569 8.076 8.582 9.089 9.596 10.102

Để biết thêm các phụ cấp của trường Tiểu học và cách chuyển hệ số lương khi đổi sang hạng giáo viên mới, mời các bạn tham khảo bài: Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên tại các trường công lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.