BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN

1. Lời giới thiệu

Trong xã hội tương lai – xã hội tri thức, nền giáo dục hướng tới đào tạo ra những con người có đầy đủ các phẩm chất về trí – thể – mỹ, giàu tính sáng tạo và tính nhân văn. Vì vậy mục tiêu giáo dục trong thời đại mới đã được chỉ rõ trong Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục – đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học”.

Phương pháp dạy học (PPDH) mà giáo viên (GV) lựa chọn quyết định rất nhiều đến sự thành công của việc dạy học (DH). Với cùng một nội dung cần truyền đạt nhưng trình độ nhận thức, khả năng tư duy của mỗi HS trong lớp lại không giống nhau vì thế không thể sử dụng cách dạy đồng loạt bởi cách dạy này sẽ không phát huy được tính tích cực, khả năng tư duy và đặc biệt là HS khá – giỏi không có điều kiện phát triển, HS yếu kém cũng khó có thể vươn lên. Để tính tích cực của người học được nâng cao đòi hỏi có sự phân hóa về cường độ, kiến thức, thời gian hoàn thành nhiệm vụ học tập. Vì vậy, hướng giải quyết phù hợp đó là quan điểm “dạy học phân hóa” với các PPDH tích cực. DH theo góc là một trong các PPDH tích cực nhằm thực hiện quá trình đổi mới PPDH, trú trọng phát huy những NL thiết yếu của người học, phù hợp với định hướng thay thế dần chương trình DH định hướng nội dung bằng chương trình DH định hướng đầu ra hiện nay.

Hiểu được tầm quan trọng của việc đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động của HS nên chúng tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “BA CÂU ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬN DỤNG ” ANH 11

Đề tài được nghiên cứu và áp dụng vào giảng dạy chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót, rất mong quý bạn đọc và các đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài. Qua đó sẽ rút kinh nghiệm cho việc xây dựng cách dạy các nội dung  khác trong chương trình tiếng Anh  phổ thông.

2. Tên sáng kiến

“BA CÂU ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬN DỤNG ” ANH 11

2.1 Mô tả bản chất của sáng kiến.

2.2. Phạm vi thực hiện  .

Sáng kiến  này được thực hiện trong 03 tiết học  trên lớp  (45 phút  / tiết )

Các tiết thực hiện được chia như sau .

Tiết 01

 

CONDITIONAL TYPE 1

+ Form.

+ The usage of “if ” “unless” in rewriting sentences

+ Exercises .

–  Verb form

– Rewrite sentences with “Unless” or ( IF)

–  Multiple choice

1. verb form:

2. Rewriting sentence

3. Error indetification.

Tiết 02 CONDITIONAL TYPE 2

+ Form.

+ Rewriting sentences from situations at present

+ Exercises .

– Verb form

– Rewrite sentences from situations at present

–  Multiple choice

1. verb form:

2. Rewriting sentence

3. Error indetification

Tiết 03 CONDITIONAL TYPE 3

+ Form.

+ Rewriting sentences from situations in the past

+ Exercises .

–  Verb form

–  Rewrite sentences  from situations in the past

–  Multiple choice

1. verb form:

2. Rewriting sentence

3. Error indetification.

 

PHẦN NỘI DUNG

Chương I. Giới thiệu câu điều kiện.

Chương II. Phương pháp làm các dạng bài tập tự luận về câu điều kiện.

1. Bài tập chia động từ:

+ Câu điều kiện loại 1 (type 1)

+ Câu điều kiện loại 2 (type 2)

+ Câu điều kiện loại 3 (type 3)

2. Bài tập viết lại câu:

+ Viết lại câu với “Unless”

+ Viết lại bằng câu điều kiện từ tình huống.

Chương III. Phương pháp làm các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan

  1. Bài tập chia động từ:
  2. Bài tập viết lại câu:
  3. Bài tập tìm lỗi sai.

CHƯƠNG I.  GIỚI THIỆU CÂU DIỀU KIỆN

* Definition (Định nghĩa):

Câu điều kiện (Conditional sentences) có hai phần: mệnh đề If (If – clause) và mệnh đề chính ( Main clause).

Ví dụ:  If it rains, I will stay at home.

If- clause: If it rains

Main clause: I will stay at home.

Trong chuyên đề này chỉ đề cập đến ba loại câu điều kiện cơ bản  :

1. Câu điều kiện loại 1 (Conditional sentence: type 1)

– Diễn tả những hành động, sự việc có khả năng thực hiện được, hoặc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

2. Câu điều kiện loại 2 (Conditional sentence: type 2)

– Diễn tả những hành động, sự việc không thể xảy ra ở hiện tại; hoàn toàn trái ngược với thực trạng ở hiện tại.

3. Câu điều kiện loại 3 (Conditional sentence: type 3)

– Diễn tả những sự việc, hành động không thể xảy ra trong quá khứ; hoàn toàn trái ngược với thực trạng trong quá khứ.

Xem tiếp: Tải file miễn phí tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *