Sau hơn 50 năm xa quê, ngày 16/6/1957, Bác Hồ trở về thăm quê hương Nghệ An lần thứ nhất. Thấy Bác ngắm khu vườn của gia đình ngày xưa, một vị cán bộ có ý xin Bác cho trồng thay khoai bằng hoa cho đẹp. Bác đã cười và bảo loài hoa gì vẫn đẹp?

D. Hoa khoai (khoai lang)

 

 

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.