Microsoft Access hay hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ giúp người dùng có khả năng lưu trữ và quản lý thông tin. Với Access các công việc nhập dữ liệu, chỉnh sửa báo cáo hay xuất dữ liệu… đều trở nên đơn giản. Nó sẽ giúp bạn quản lý dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu; tạo các form nhập dữ liệu; thay đổi và chỉnh sửa dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi nên dữ liệu hoàn toàn không bị mất đi.

Câu hỏi: Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi.

B. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi, nhưng những thông tin tìm thấy đã được lấy ra nên không còn trong những hồ sơ tương ứng.

C. Tệp hồ sơ có thể xuất hiện những hồ sơ mới.

D. Những hồ sơ tìm được sẽ không còn tệp vì người ta đã lấy thông tin ra.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi.

Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi.

>>> Tham khảo: Access có những khả năng nào?

Giải thích của giáo viên Toptailieu vì sao chọn đáp án A

Chức năng tìm kiếm (tìm kiếm và thay thế) trong Access tương tự như trong Word.

Ví dụ: Để tìm cụm từ nào đó trong bảng, ta thực hiện theo một trong các cách sau:

+ Cách 1: Chọn Edit → Find…

+ Cách 2: Nháy nút biểu tượng ống nhòm

+ Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F.

– Khi đó hộp thoại Find and Replace mở ra. Có thể cung cấp thêm cho việc tìm kiếm:

– Trong ô Find What gõ cụm từ cần tìm.

– Trong ô Look In:

+ Chọn tên bảng.

+ Yêu cầu tìm trường hiện tại

– Trong ô Match, chọn cách thức tìm kiếm.

Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh khẳng định nào sau đây là đúng?

+ Any Part of Field (cụm từ cần tìm có thể là phần bất kì của trường)

+ Whole Field (cụm từ cần tìm là nội dung một ô);

+ Start of Field (cụm từ cần tìm phải nằm ở đầu của trường)

– Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi, dữ liệu không bị mất đi và cũng không bị thêm mới. Do đó mà trình tự hồ sơ trong tệp được bảo toàn.

Ngoài chức năng tìm kiếm còn có chức năng thay thế. Tương tự lệnh Find nhưng phải gõ cụm từ thay thế vào ô Replace With thì thông tin sẽ đượct hay thế theo yêu cầu của người dùng.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Access

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là sai?

A) Lọc là một công cụ của hệ QT CSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm

B) Lọc tìm được các bản ghi trong nhiều bảng thỏa mãn với điều kiện lọc

C) Sử dụng lọc theo ô dữ liệu đang chọn để tìm nhanh các bản ghi có dữ liệu trùng với ô đang chọn

D) Sử dụng lọc theo mẫu để tìm các bản ghi thỏa mãn các tiêu chí phức tạp

Đáp án đúng: C

Câu 2: Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

(1) Chọn nút Create

(2) Chọn File -> New

(3) Nhập tên cơ sở dữ liệu

(4) Chọn Blank Database

A) (2) → (4) → (3) → (1)

B) (2) → (1) → (3) → (4)

C) (1) → (2) → (3) → (4)

D) (1) → (3) → (4) → (2)

Đáp án đúng A

Câu 3: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện : Insert ………..

A) Record

B) New Rows

C) Rows

D) New Record

Đáp án đúng: D

Câu 4: Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

A) File/new/Blank Database

B) Create table by using wizard

C) File/open/<tên tệp>

D) Create Table in Design View

Đáp án đúng: C

Câu 5: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

A) Record/Sort/Sort Descending

B) Insert/New Record

C) Edit/ Sort Ascending

D) Record/Sort/Sort Ascending

Đáp án đúng: D

—————————–

Trên đây Toptailieu vừa giúp bạn trả lời câu hỏi Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh khẳng định nào sau đây là đúng? Hy vọng bài viết trên hữu ích cho bạn. Chúc bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.