Hướng dẫn soạn Sinh 10 CTST Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống đầy đủ nội dung bám sát SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo mới nhất.

Câu 1: Phân biệt cấp độ tổ chức và cấp độ tổ chức sống.

Trả lời: 

Các cấp độ tổ chức là tập hợp tất cả các cấp đổ tổ chức từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong thế giới sống: nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào ,… sinh quyển.

Cấp độ tổ chức sống là các tổ chức phân tử, bào quan, tế bào, mô…hệ sinh thái-sinh quyển biểu hiện đặc trung của sự sống như chuyển hóa vật chất, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, ..

Câu 2: Quan sát Hình 3.1, hãy:

a, Kể tên các cấp độ tổ chức của thế giới sống

b, Cho biết cấp độ tổ chức nào có đầy đủ các biểu hiện củ sự sống.

Trả lời: 

a, các cấp độ tổ chức của thế giới sống : Nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã- hệ sinh thái, sinh quyển.

b, Cấp độ tổ chức sinh quyển có đầy đủ biểu hiện của sự sống.

Câu 3: Tại sao tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất ?

Trả lời: Tế bào là cấp đổ tổ chức sống cơ bản nhất có đầy đủ các biểu hiện đặc trưng của thế giới sống như:  chuyển hóa vật chất, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng,… Vì vậy tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất.

Câu 1: Phân biệt cấp độ tổ chức và cấp độ tổ chức sống.

Trả lời:

Các cấp độ tổ chức là tập hợp tất cả các cấp đổ tổ chức từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong thế giới sống: nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào ,… sinh quyển.

Cấp độ tổ chức sống là các tổ chức phân tử, bào quan, tế bào, mô…hệ sinh thái-sinh quyển biểu hiện đặc trung của sự sống như chuyển hóa vật chất, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, ..

Câu 2: Quan sát Hình 3.1, hãy:

a, Kể tên các cấp độ tổ chức của thế giới sống

b, Cho biết cấp độ tổ chức nào có đầy đủ các biểu hiện củ sự sống.

Trả lời:

a, các cấp độ tổ chức của thế giới sống : Nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã- hệ sinh thái, sinh quyển.

b, Cấp độ tổ chức sinh quyển có đầy đủ biểu hiện của sự sống.

Câu 3: Tại sao tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất ?

Trả lời:

 Tế bào là cấp đổ tổ chức sống cơ bản nhất có đầy đủ các biểu hiện đặc trưng của thế giới sống như:  chuyển hóa vật chất, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng,… Vì vậy tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất.

Câu 4: Các cấp độ tổ chức sống có mối quan hệ với nhau như thế nào ?

Trả lời:

Các cấp độ tổ chức sống có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các cấp độ tổ chức nhỏ hơn sẽ làm nền tảng để hình thành cấp độ tổ chức cao hơn.

Câu 5: Thế nào là nguyên tắc thứ bậc ?

Trả lời:

Nguyên tắc thứ bậc là tổ chức sống cấp dưới sẽ làm cơ sở để hình thành nên tổ chức sống cấp trên. Nhờ đó tổ chức sống cấp cao hơn vừa có những đặc điểm của tổ chức sống thấp hơn, vừa mang đặc tính nổi trội mà tổ chức cấp dưới không có được.

Câu 6: Nêu ví dụ về một cấp độ tổ chức sống. Hãy giải thích sự hình thành cấp độ tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

Trả lời:

Một lời tế bào ở dạ dày chỉ thực hiện 1 chức năng nhất định ( tế bào chính tiết ra enzyme ở trạng thái chưa hoạt động, tế bào viền tiết ra HCl, hoặc tế bào cơ chỉ có tác dụng co dãn) nhưng khi có nhiều loại tế bào tập hợp lại, dạ dày vừa có khả năng tiết dịch vị vừa co bóp để tiêu hóa thức ăn.

Câu 7: Nêu ví dụ về quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. Thông qua quá trình đó, sinh vật đã làm biến đổi môi trường như thế nào ?

Trả lời:

Thông qua quá trình thoát hơi nước mà thực vật hấp thụ khí CO2 cung cấp cho quá trình quang hợp, Đồng thời nước thoát ra làm giảm nhiệt độ môi trường; O2 được giải phóng từ quang hợp góp phần điều hòa khí quyển.

Câu 8: Nêu ví dụ về cơ chế tự điều chỉnh ở các cấp độ: Cơ thể, quần thể, quần xã

Trả lời:

Khi lượng đường trong máu giảm, cơ thể sẽ tiến hành phân giải glycogen dự trữ để đưa lượng đường trong máu về mức ổn định.

Câu 9: Quan sát Hình 3.2, em có nhận xét gì về sự tiến hóa của thế giới sống ?

Trả lời:

Nhận xét: Sự sống được nối tiếp nhờ quá trình sinh sản với nhiều đặc tính được duy trì ổn định, kế thừa qua nhiều thế hệ thông qua quá trình nhân đôi DNA. Mặt khác, môi trường sống luôn có những biến đổi bắt buộc sinh vật phải có sự thích nghi để tồn tại. Quá trình chọn lọc tự nhiên loại bỏ những dạng sống kém và giữ lại những dạng sống thích nghi với các môi trường sống khác nhau. Vì vậy các sự sống trên trái đất đều có tổ tiên chung nhưng đến ngày nay các sinh vật đã xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới với những đặc điểm khác nhau để thích nghi với môi trường sống khác nhau.

Câu 10: Những đặc điểm khác biệt giữa các loài sinh vật là do đâu ?

Trả lời:

Những đặc điểm khác biệt giữa các loài sinh vật là do:

– Các cơ chế phát sinh biến dị ( đột biến gene, đột biến nhiễm sắc thể)

– Sinh vật phải tiến hóa, biến đổi để thích nghi với môi trường sống.

Bài tập 1: Sự di cư của các loài chim liên quan đến đặc điểm nào của cấp độ tổ chức sống ?

Trả lời:

Sự di cư của các loài chim liên quan đến đặc điểm tự điều chỉnh của cấp độ tổ chức sống

Bài tập 2: Sự di cư có vai trò gì đối với loài chim này?

Trả lời:

Sự di cư có vai trò đảm bảo điều kiện nơi cư trú, thức ăn dẫn tới đảm bảo số lượng loài đối với loài chim này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.