Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 18 có đáp án

Nguyên phân Câu 1: Trong quá trình nguyên phân, các NST phân li về hai phía của tế bào nhờ hoạt động của A. Nhân. B. Các bào quan C. Thoi vô sắc. D. Vách tế bào. Lời giải: Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia vật chất di truyền được thực hiện nhờ thoi vô sắc. Câu […]

Read More

So sánh hô hấp và quang hợp

Trả lời câu hỏi: So sánh hô hấp và quang hợp So sánh hô hấp và quang hợp – Giống nhau : + Đều là quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào. + Đều là các chuỗi phản ứng ôxi hoá – khử phức tạp. + Đều có sự tham gia […]

Read More
em-hay-so-sanh-quang-hop-va-ho-hap

Hãy so sánh quang hợp và hô hấp

Câu hỏi: So sánh quang hợp và hô hấp Lời giải:  So sánh quang hợp và hô hấp. – Giống nhau : + Đều là quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào. + Đều là các chuỗi phản ứng ôxi hoá – khử phức tạp. + Đều có sự tham gia […]

Read More
Thực hành Sinh 10 Bài 24: Lên men êtilic và lactic

Thực hành Sinh 10 Bài 24: Lên men êtilic và lactic

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 10 Bài 24: Lên men êtilic và lactic. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 10 chi tiết nhất I. Lên men êtilic 1. Mục tiêu Đặt thí nghiệm và quan sát được hiện tượng lên men. 2. Chuẩn bị Dụng cụ, vật liệu: 3 ống nghiệm (đường […]

Read More
Top tài liệu

Thực hành Sinh 10 Bài 15: Một số thí nghiệm về enzim

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 10 Bài 15: Một số thí nghiệm về enzim. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 10 chi tiết nhất I. Thí nghiệm với enzim catalaza    1. Mục tiêu Sau khi thực hành thí nghiệm, hoc sinh cần: Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh […]

Read More
Thực hành Sinh 10 Bài 28: Quan sát một số vi sinh vật

Thực hành Sinh 10 Bài 28: Quan sát một số vi sinh vật

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 10 Bài 28: Quan sát một số vi sinh vật. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 10 chi tiết nhất I. Mục tiêu Quan sát được hình dạng một số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm […]

Read More