Thực hành Sinh 10 Bài 24: Lên men êtilic và lactic

Thực hành Sinh 10 Bài 24: Lên men êtilic và lactic

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 10 Bài 24: Lên men êtilic và lactic. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 10 chi tiết nhất I. Lên men êtilic 1. Mục tiêu Đặt thí nghiệm và quan sát được hiện tượng lên men. 2. Chuẩn bị Dụng cụ, vật liệu: 3 ống nghiệm (đường […]

Read More
Top tài liệu

Thực hành Sinh 10 Bài 15: Một số thí nghiệm về enzim

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 10 Bài 15: Một số thí nghiệm về enzim. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 10 chi tiết nhất I. Thí nghiệm với enzim catalaza    1. Mục tiêu Sau khi thực hành thí nghiệm, hoc sinh cần: Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh […]

Read More
Thực hành Sinh 10 Bài 28: Quan sát một số vi sinh vật

Thực hành Sinh 10 Bài 28: Quan sát một số vi sinh vật

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 10 Bài 28: Quan sát một số vi sinh vật. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 10 chi tiết nhất I. Mục tiêu Quan sát được hình dạng một số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm […]

Read More