Thành phần nào của xương là cơ quan sinh máu?

Sự tạo thành của máu rất đặc biệt, tại đây các thành phần cấu tạo của máu cũng được sản xuất, cụ thể là trong tủy xương. Tủy xương tập trung chủ yếu ở trung tâm khung xương, có dạng khá mềm, nơi thực hiện chế tạo khoảng 95% tổng tế bào máu của cơ thể. Tủy […]

Read More

Giả thuyết khoa học là gì?

Câu trả lời chính xác nhất: Giả thuyết khoa học (Scientific / Research hypothesis) là một nhận định sơ bộ, kết luận giả định về bản chất sự vật do người nghiên cứu đưa ra để chứng mình hoặc bác bỏ. Trước khi bắt tay vào nghiên cứu một đề tài hay một vấn đề […]

Read More

Hướng dẫn soạn Sinh 10 CTST Ôn tập chương 2

Hướng dẫn soạn Sinh 10 CTST Ôn tập chương 2 môn Sinh học đầy đủ nội dung bám sát SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo mới nhất. I. Hệ thống hóa kiến thức II. Bài tập Câu 1: Chú thích các thành phần cấu tạo của tế bào nhân sơ trong hình dưới […]

Read More

Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 24: Khái quát về virus

Hướng dẫn soạn Sinh học 10 KNTT Bài 24: Khái quát về virus bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất 1. Virus là gì? Tại sao virus lại không được xem là một vật sống hoàn chỉnh. Tất cả các loại virus đều có chung đặc điểm gì? Nêu […]

Read More

Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 19: Công nghệ tế bào

Hướng dẫn soạn Sinh học 10 KNTT Bài 19: Công nghệ tế bào bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất 1. Thế nào là công nghệ tế bào động vật? Nêu nguyên lí và một số thành tựu của công nghệ tế bào động vật. Tế bào gốc là […]

Read More

Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 17: Giảm phân

Hướng dẫn soạn Sinh học 10 KNTT Bài 17: Giảm phân bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất 1. Cơ chế nào dẫn đến số lượng NST giảm đi một nửa sau giảm phân? Kết quả của giảm phân tạo ra bốn tế bào con có vật chất di […]

Read More

Soạn Sinh học 10 CTST Bài 9: Tế bào nhân thực

Hướng dẫn soạn Sinh 10 CTST Bài 9: Tế bào nhân thực đầy đủ nội dung bám sát SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo mới nhất. Câu 1:Tên gọi tế bào nhân thực xuất phát từ đặc điểm nào của tế bào? Trả lời: Tên gọi “tế bào nhân thực” xuất phát do tế […]

Read More

Soạn Sinh học 10 CTST Bài 8: Tế bào nhân sơ

Hướng dẫn soạn Sinh 10 CTST Bài 8: Tế bào nhân sơ đầy đủ nội dung bám sát SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo mới nhất. Câu 1: Hãy so sánh kích thước của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực Trả lời: Tế bào nhân sơ nhỏ hơn tế bào nhân […]

Read More

Soạn Sinh học 10 CTST Ôn tập chương 1

Hướng dẫn soạn Sinh 10 CTST Ôn tập chương 1 đầy đủ nội dung bám sát SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo mới nhất. Câu 1: Vào mùa lạnh, thời tiết hanh, khô người ta thường bôi kem chống nẻ vào môi, gót chân để tránh bị nứt nẻ. Hãy giải thích cơ sở […]

Read More

Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 15: Thực hành: Thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến hoạt tính của enzyme và kiểm tra hoạt tính của enzyme amylase

Hướng dẫn soạn Sinh học 10 KNTT Bài 15: Thực hành: Thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến hoạt tính của enzymebám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất a) Nhận xét về thời gian cần để dung dịch trong các ống nghiệm đầu tiên […]

Read More

Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 12: Truyền tin tế bào

Hướng dẫn soạn Sinh học 10 KNTT Bài 12: Truyền tin tế bào bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất 1. Thế nào là truyền tin giữa các tế bào? Thông tin mà các tế bào truyền cho nhau có thể là gì?  Các tế bào trong cơ thể […]

Read More

Soạn Sinh 10 CTST Bài 4: Khái quát về tế bào

Hướng dẫn soạn Sinh 10 CTST Bài 4: Khái quát về tế bào đầy đủ nội dung bám sát SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo mới nhất.  I. Học thuyết tế bào Câu 1: Các khoang rỗ nhỏ cấu tạo nên vỏ bẩn của cây sồi mà Robert Hooke phát hiện được ra […]

Read More

Soạn sinh học 10 KNTT Bài 8: Tế bào nhân thực

Hướng dẫn soạn sinh học 10 KNTT Bài 8: Tế bào nhân thực bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất 1. Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân tế bào. Vì sao nói nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào? Trả […]

Read More

Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 7: Tế bào nhân sơ

Hướng dẫn Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 7: Tế bào nhân sơ bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất 1. Nêu các đặc điểm chung của tế bào nhân sơ. Vì sao loại tế bào này được gọi là tế bào nhân sơ? Loại vi khuẩn A có […]

Read More