Soạn sinh học 10 KNTT Bài 8: Tế bào nhân thực

Hướng dẫn soạn sinh học 10 KNTT Bài 8: Tế bào nhân thực bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất 1. Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân tế bào. Vì sao nói nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào? Trả […]

Read More

Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 7: Tế bào nhân sơ

Hướng dẫn Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 7: Tế bào nhân sơ bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất 1. Nêu các đặc điểm chung của tế bào nhân sơ. Vì sao loại tế bào này được gọi là tế bào nhân sơ? Loại vi khuẩn A có […]

Read More

Soạn Sinh học 10 KNTT Bài 5: Các phân tử sinh học

Hướng dẫn soạn Sinh học 10 KNTT Bài 5: Các phân tử sinh học bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 KNTT mới nhất 1. Phân tử sinh học là gì? Nêu những đặc điểm chung của các phân tử sinh học. Trả lời: a. Định nghĩa phân tử sinh học: – […]

Read More

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 18 có đáp án

Nguyên phân Câu 1: Trong quá trình nguyên phân, các NST phân li về hai phía của tế bào nhờ hoạt động của A. Nhân. B. Các bào quan C. Thoi vô sắc. D. Vách tế bào. Lời giải: Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia vật chất di truyền được thực hiện nhờ thoi vô sắc. Câu […]

Read More
Thực hành Sinh 10 Bài 24: Lên men êtilic và lactic

Thực hành Sinh 10 Bài 24: Lên men êtilic và lactic

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 10 Bài 24: Lên men êtilic và lactic. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 10 chi tiết nhất I. Lên men êtilic 1. Mục tiêu Đặt thí nghiệm và quan sát được hiện tượng lên men. 2. Chuẩn bị Dụng cụ, vật liệu: 3 ống nghiệm (đường […]

Read More
Top tài liệu

Thực hành Sinh 10 Bài 15: Một số thí nghiệm về enzim

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 10 Bài 15: Một số thí nghiệm về enzim. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 10 chi tiết nhất I. Thí nghiệm với enzim catalaza    1. Mục tiêu Sau khi thực hành thí nghiệm, hoc sinh cần: Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh […]

Read More
Thực hành Sinh 10 Bài 28: Quan sát một số vi sinh vật

Thực hành Sinh 10 Bài 28: Quan sát một số vi sinh vật

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 10 Bài 28: Quan sát một số vi sinh vật. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 10 chi tiết nhất I. Mục tiêu Quan sát được hình dạng một số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm […]

Read More