Thực hành Sinh 11 Bài 14: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Thực hành Sinh 11 Bài 14: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 11 Bài 14: Phát hiện hô hấp ở thực vật. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 11 chi tiết nhất I. Mục tiêu Học xong bài này, học sinh phải thực hiện được các thí nghiệm: Phát hiện hô hấp của thực vật qua sự thải CO2. […]

Read More
Top tài liệu

Thực hành Sinh 11 Bài 13: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 11 Bài 13: Phát hiện diệp lục và carôtenôit. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 11 chi tiết nhất I. Mục tiêu Học xong, học sinh tiến hành được thí nghiệm phát hiện diệp lục trong lá và carôtenôit trong lá quả và củ. II. Chuẩn bị […]

Read More