Tại sao lá cây có màu xanh lục?

Tại sao lá cây có màu xanh lục?

Trắc nghiệm: Vì sao lá cây có màu xanh lục? A. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. C. Vì nhóm sắc tố phụ (carotenoit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. D. Vì hệ sắc tố không hấp […]

Read More
Cây hấp thụ nitơ ở dạng nào

Cây hấp thụ nitơ ở dạng nào

Trắc nghiệm: Cây hấp thụ nitơ ở dạng nào A. NO3ˉ, NH4+. B. NO2, NH3. C. NH3, N2. D. NO2, N2. Đáp án đúng: A. NO3ˉ, NH4+. Giải thích Thực vật hấp thụ nito dưới dạng muối amoni (NH4+) hoặc nitrat (NO3). Các muối amôni (NH4+) và nitrat (NO3–) được hình thành trong tự nhiên bằng con đường vật […]

Read More
Cơ quan thoát hơi nước của cây là gì?

Cơ quan thoát hơi nước của cây là gì?

Câu hỏi: Chứng minh lá là cơ quan thoát hơi nước  Lá là cơ quan thoát hơi nước vì: – Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước. Các tế bào biểu bì của lá tiết ra lớp phủ bề mặt gọi là lớp cutin, lớp cutin phủ toàn bộ bề […]

Read More

Vai trò của Nitơ đối với thực vật là

Trắc nghiệm: Vai trò của Nitơ đối với thực vật là:  A. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ. B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng. C. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt […]

Read More
Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Câu hỏi: Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp Phân biệt Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Khái niệm Là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh. Là hình thức sinh trưởng làm thân cây […]

Read More

Sinh trưởng và Phát triển ở thực vật

1. Khái niệm sinh trưởng – Sinh trưởng của thực vật là sự tăng lên về kích thước, khối lượng và thể tích của các tế bào, mô, cơ quan trên cơ thể thực vật. Ví dụ: Sự tăng về số lượng lá trên cây, sự dài ra của rễ, tăng kích thước của cánh […]

Read More
Hiện tượng ứ giọt

Hiện tượng ứ giọt

Câu hỏi: Giải thích hiện tượng ứ giọt – Ban đêm cây hút nước, nước được chuyển theo mạch gỗ lên lá và thoát ra ngoài. Nhưng qua những đêm ẩm ướt, độ ẩm tương đối của không khí quá cao, bão hoà hơi nước, không thể hình thành hơi nước để thoát vào không […]

Read More

Lý thuyết Hô hấp ở Thực vật

I. Hô hấp ở thực vật 1. Khái niệm – Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống, trong đó các phân tử cacbohiđrat bị phân giải thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng, một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP. 2. […]

Read More

Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây?

Trả lời câu hỏi: Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây? Quang hợp chủ yếu diễn ra ở lá xanh. Vì lá xanh là cơ quan chuyên trách quang hợp, có cấu tạo phù hợp chức năng. Ví dụ: + Lá có dạng bản, diện tích bề mặt lá lớn […]

Read More