Thực hành Sinh 12 Bài 14: Lai giống

Thực hành Sinh 12 Bài 14: Lai giống

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 12 Bài 14: Lai giống. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 12 chi tiết nhất A. Lý thuyết Phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen: Tạo dòng thuần chủng về từng cặp tính trạng Lai các dòng thuần chủng và phân tích thế hệ […]

Read More
Thực hành Sinh 12 Bài 7: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời (ảnh 2)

Thực hành Sinh 12 Bài 7: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Hướng dẫn nội dung Thực hành Sinh 12 Bài 7: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời. Tổng hợp các bài Thực hành Sinh 12 chi tiết nhất A. Lý thuyết Đột biến số lượng NSTgồm hai loại đột biến: […]

Read More