Mã di truyền có tính đặc hiệu tức là

Mã di truyền có tính đặc hiệu tức là

Trắc nghiệm: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là A. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA. B. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin. C. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin. D. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã […]

Read More

Lý thuyết Phiên mã và Dịch mã

I. Phiên mã 1. Khái niệm – Phiên mã là quá trình tổng hợp phân tử ARN từ mạch mã gôc của gen. Bản chất của quá trình phiên mã là truyền đạt thông tin trên mạch mã gốc sang phân tử ARN. – Quá trình này diễn ra trong nhân, ở kì trung gian […]

Read More

Dịch mã xảy ra ở đâu?

Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, trong đó các tARN mang các axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mARN trong ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit. Trắc nghiệm: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử: A. Prôtêin. B. mARN. C. ADN. D.  tARN. Đáp án đúng: A. Prôtêin Kiến thức mở […]

Read More

Mã di truyền có tính Đặc hiệu tức là

Bằng thức nghiệm các nhà khoa học đã xác định được chính xác cứ ba nucleotit đứng liền nhau thì mã hóa cho một axit amin và có 64 bộ ba. Câu hỏi: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là: A. Mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA. […]

Read More

Em hãy nêu bản chất của mã di truyền

1. Bản chất và đặc điểm của mã di truyền a. Bản chất của mã di truyền – Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen (trong mạch khuôn) quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin – Trong ADN chỉ có 4 loại nu (A, T, G, […]

Read More

Thế nào là sinh vật sản xuất?

1. Thế nào là sinh vật sản xuất? Sinh vật được gọi sản xuất khi chúng có khả năng tạo ra các hợp chất hữu cơ để nuôi sống cơ thể của mình. Trong các trường hợp sinh vật này có khả năng sử dụng ánh nắng mặt trời để quang hợp tạo ra chất […]

Read More

Cơ quan tương đồng là

Câu hỏi trắc nghiệm: Cơ quan tương đồng là những cơ quan: A. Có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự. B. Cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau. C. Cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những […]

Read More
Top tài liệu

Viết lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12

Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12 – Bài số 1 Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh thân mến! Vậy là một năm học nữa lại qua đi, một mùa hè lại về. Trên khắp các con phố đã nhuộm […]

Read More
ly-thuyet-ve-nhom-gen-lien-ket-chi-tiet-nhat

Lý thuyết về nhóm gen liên kết chi tiết nhất

Câu hỏi: Thế nào là nhóm gen liên kết? A. Các gen alen nằm trong bộ nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phân bào. B. Các gen không alen nằm trong bộ nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phân bào. C. Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc […]

Read More