Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Câu hỏi: Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết – Tuyến ngoại tiết: Sản phẩm (chất tiết) theo ống dẫn đến các cơ quan xác định hoặc đưa ra ngoài.Ví dụ: tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt… – Tuyến nội tiết: Sản phẩm là các chất tiết (hoocmôn) tiết ra được ngấm thấm […]

Read More