Lý thuyết ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Lý thuyết ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

I. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG ĐỘNG VẬT – Giúp động vật định hướng được trong không gian: chim di cư có thể bay xa hàng nghìn kilomet – Ảnh hưởng đến hoạt động, sinh trưởng, sinh sản: nhiều loài thú hoạt động ban ngày: bò, trâu, dê, cừu … nhiều loài hoạt […]

Read More
Giới hạn sinh thái là gì?

Giới hạn sinh thái là gì?

Trắc nghiệm: Giới hạn sinh thái là gì? A. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhiều nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được. B. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một số nhân tố sinh thái của môi […]

Read More
Lý thuyết ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Lý thuyết ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

I. QUAN HỆ KHÁC LOÀI – Các sinh vật khác loài có mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối địch nhau II. QUAN HỆ CÙNG LOÀI – Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể. – Trong một nhóm cá thể, chúng có mối quan […]

Read More
Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào

Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào

Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào : cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu trúc của gen. Câu hỏi : Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào A. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu trúc của gen. […]

Read More
uu-the-lai-bieu-hien-cao-nhat-o-f1

Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1

Câu hỏi: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai F1 vì: A. Tỉ lệ thể dị hợp tử ở F1 cao nhất. B. Con F1 chọn được nhiều các đặc tính tốt của bố mẹ. C. Con F1 có điều kiện dinh dưỡng tốt hơn các thế hệ sau nó. D. Con F1 không chịu ảnh hưởng về di truyền của […]

Read More
ly-thuyet-lai-phan-tich-hay-nhat

Lý thuyết lai phân tích hay nhất

Câu hỏi: Lai phân tích là gì? A. kiểm tra gen nằm ở trong nhân hay tế bào chất. B. kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường hoặc lệ thuộc kiểu gen. C. kiểm tra gen nằm trên NST thường hoặc trên NST giới tính. D. kiểm tra kiểu gen của một tính trạng ở trạng thái […]

Read More