Top tài liệu

A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là những vấn đề về thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, thực hiện các văn bản chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ năm học và các yêu cầu mang tính thức tiễn được mang ra thảo luận, phân tích dưới nhiều góc độ và rút ra những kết luận sư phạm, những biện pháp khả thi có thể vận dụng vào thực tiễn, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm góp phần bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Vậy thực chất của việc sinh hoạt chuyên môn là gì? Đó chính là những vấn đề xoay quanh câu hỏi “Làm thế nào để nâng cao hiệu quả giờ dạy, chất lượng học tập của học sinh?”.

Để việc sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt được mục tiêu thì cần thiết phải thực hiện nội dung này một cách khoa học, chặt chẽ và có những biện pháp khả thi nhất phù hợp điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh trong môi trường sư phạm của nhà trường. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 về đổi mới công tác quản lý và
nâng cao chất lượng giáo dục, để thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lí phụ trách tổ chuyên môn, tôi nhận thấy cần tăng cường công tác sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi đề cập vấn đề này song tôi mạnh dạn thực hiện “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn” để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

B – NỘI DUNG:

I. Thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn trong thời gian qua:

a) Ưu điểm:

– BGH nhà trường đã quan tâm đến chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.

– Các tổ chuyên môn hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

b) Tồn tại:

– Tổ trưởng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lí; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn còn có nhiều hạn chế.

– Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu, gò bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên trong tổ. Trong các buổi sinh hoạt, không khí thường trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý kiến; những vấn đề mới và khó ít được mang ra bàn bạc, thảo luận.

– Một số ít GV còn coi nhẹ, chưa thực sự say mê với chuyên môn, trong các buổi sinh hoạt chuyên môn ít phát biểu hoặc ít quan tâm đến nội dung sinh hoạt.

– Các hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn còn đơn điệu, chưa được cải tiến. Hầu như là làm theo một tiến trình người được phân công trình bày báo cáo phần chuẩn bị, các thành viên trong tổ góp ý (rất hạn chế). Sau đó lấy ý kiến của tập thể (hầu như là nhất trí). Chưa có sự đổi mới và đột phá nên hiệu quả còn thấp.

II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn:

Sinh hoạt chuyên môn: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ. Nội dung sinh hoạt chuyên môn cần chuẩn bị kỹ lưỡng để thông báo trong cuộc họp, từ đó khắc phục tình trạng sinh hoạt tổ chuyên môn qua loa chiếu lệ. Vận động giáo viên nghiêm túc chấp hành sự phân công chuyên môn của nhà trường, mỗi giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, thẳng thắn góp ý với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Tham khảo ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo nhà trường trước những vấn đề khó, chưa
nắm bắt cụ thể để giải quyết một cách có hiệu quả nhất. Thống nhất nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn và qui định chung của tổ. Thiết lập hồ sơ theo qui định.

a) Cách thực hiện một buổi sinh hoạt chuyên môn

– Nội dung, cấu trúc sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ:

Sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ là tháng hai lần vào tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng sau tuần một, như vậy tất cả các giáo viên trong tổ đã được lĩnh hội các nội dung kế hoạch tháng của nhà trường, công đoàn, của chuyên môn trường, các đoàn thể… báo cáo tổng kết kế hoạch tháng trước. Như vậy phần nào giáo viên đã hình dung hết kế hoạch của tháng cho từng bản thân.

Chuẩn bị của tổ trưởng: Để chuẩn bị cho cuộc họp tổ chuyên môn đạt kết quả tốt, trước cuộc họp tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ tổng kết hoạt động công tác tổ trong tháng qua một cách cụ thể rút ra được những mặt mạnh, những nhược điểm, có bài học kinh nghiệm cần khắc phục, những công tác thường xuyên, đột xuất. Sau đó tổ trưởng chuyên môn đề ra dự thảo kế hoạch hoạt động của tháng này dựa trên kế hoạch hoạt động tháng của nhà trường, chuyên môn và đoàn thể vừa đề ra ở cuộc họp hội đồng vào tuần 1.

Phát biểu của giáo viên: Khi tổ trưởng trình bày, tổ viên chú ý lắng nghe, ghi chép vào sổ hội họp của mình. Khi tổ trưởng trình bày xong thì tổ trưởng yêu cầu từng giáo viên phát biểu ý kiến.( Thông thường trong cuộc họp có một số giáo viên ít chú ý lắng nghe, ít ghi chép, ít phát biểu, khi đồng nghiệp phát biểu thì nói chuyện riêng hoặc nói chen vào, có giáo viên thì lại không hề phát biểu nhất ì nhì làm thinh, như nhất trí 100% rất thông suốt nhưng khi làm thì hiệu quả thấp.) Quy định của tổ: Giáo viên tham gia hội họp thì phải trật tự, ghi chép nội dung, phải lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng nghiệp và đặc biệt phải suy nghĩ, phát biểu ít nhất 1 ý kiến, hiến mưu hiến kế cùng tổ để có thêm những ý kiến hay bổ sung vào kế hoạch, có như vậy công tác mới trôi chảy, thực hiện dân chủ hóa trong hội họp, công tác. Nếu giáo viên nào không làm được thì tự mình trừ điểm thi đua khi tham gia xếp loại.

Vai trò của tổ trưởng chuyên môn: Sau khi các thành viên trong tổ góp ý, tổ trưởng tóm tắt lại, lấy ý kiến thống nhất bổ sung vào biên bản tổ và đó là nghị quyết của tổ, mọi thành viên trong tổ phải có nhiệm vụ thực hiện. Tránh tình trạng họp tổ, tổ trưởng đưa ra ý kiến buộc mọi thành viên phải thực hiện, quát nạt các giáo viên vi phạm, khen chê ai hợp với mình, không tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Để thực hiện tốt vai trò đầu tàu của mình, người tổ trưởng phải:

– Là người công minh, cầm cân, nảy mực, là tấm gương cho tổ viên, đầu tàu trong mọi hoạt động cho các thành viên trong tổ noi theo.

– Khi đồng nghiệp trong tổ vi phạm tổ trưởng phải là người cương quyết, nhưng nhẹ nhàng, phân tích chính xác cho đồng nghiệp hiểu rõ đúng, sai để giáo viên đó tự nhận thấy và quyết tâm sữa chữa.

– Khi phân công công việc tổ trưởng phải công bằng, hợp lí, tương đối phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, năng lực, sở trường, biết khơi dậy lòng nhiệt tình, sở thích và mặt mạnh của từng thành viên, biết khuyến khích kịp thời các đóng góp của họ để họ đưa hết sức lực trí tuệ ra làm việc.

– Ngoài ra để cho tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả trước hết tổ trưởng phải làm được vai trò trung tâm, xây dựng tốt mối đoàn kết, thương yêu, tôn trọng
lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, làm chỗ dựa tinh thần, chuyên môn, biết lắng nghe chia sẻ niềm vui nỗi buồn, khó khăn của đồng nghiệp trong tổ, không than phiền, khi có khuyết điểm góp ý thẳng thắn, quyết liệt, nhưng nhẹ nhàng, không để bụng, nhìn thấy sự tiến bộ đi lên biết khen, chê đúng lúc, biết động viên kịp thời, biết chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn khi đồng nghiệp gặp phải, biết khuyết điểm đồng nghiệp mắc phải ở trong hoàn cảnh nào để phê bình hay chia sẻ thì mới có hiệu quả.

Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ như thế, nên chia thành 2 phần. Phần đầu là đánh giá công tác cũ và triển khai công tác mới. Phần chính làsinh hoạt chuyên môn: tổ trưởng  và các thành viên trong tổ trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp, cách làm về các vần đề, công việc đã nêu ra. Tổ trưởng chủ động thiết kế nội dung dựa trên kế hoạch của trường và tình hình thực tế của khối để đảm bảo tính kế hoạch chung. Coi trọng sự chủ động, sáng tạo của tổ trưởng và giáo viên trong tổ chứ không áp đặt phải sinh hoạt về nội dung gì.

TRÌNH TỰ MỘT BUỔI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Phần 1. Đánh giá công tác cũ và triển khai công tác mới

– Tổ trưởng thông qua nội dung họp tổ.

– Các thành viên lần lượt đánh giá, phản ánh trong tổ cùng nghe, tổ trưởng đánh giá chung.

– Tổ trưởng triển khai công tác mới.

Phần 2. Tổ trưởng + giáo viên đưa ra các giải pháp thực hiện công tác mới.

– Tổ trưởng điều hành để các giáo viên đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện được nhiệm vụ đã đề ra (nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị)

– Sau khi các thành viên trong tổ góp ý, tổ trưởng tóm tắt lại, lấy ý kiến thống nhất bổ sung vào biên bản tổ và đó là nghị quyết của tổ, mọi thành viên trong tổ phải có nhiệm vụ thực hiện.

Tổ trưởng thông báo nội dung khác (nếu có).

– Mời tổ viên có ý kiến, đề nghị BGH.

– Tổ trưởng dặn dò chuẩn bị cho phiên họp tới.

– Mời đại diện BGH có ý kiến (nếu có thành viên BGH dự).

– Thư ký tổ thông qua biên bản.

b- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn trong việc thực hiện chuyên đề:

Chuyên đề là vấn đề chuyên môn được nghiên cứu sâu cả về lí luận và thực tiễn, được xem xét toàn diện và thực hiện trong một thời gian tương đối dài, các biện pháp đưa ra phải được kiểm chứng trước khi báo cáo và áp dụng. Chuyên đề thường xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác như dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, dạy học theo nhóm đối tượng học sinh. Chuyên đề phải có báo cáo bằng văn bản, có thể được dạy minh hoạ tùy theo nội dung. Các chuyên đề dự định làm trong năm học phải được xây dựng, dự kiến từ đầu năm học, phân công người thực hiện.

Cách tiến hành buổi sinh hoạt chuyên đề:

– Tổ trưởng tập trung các thành viên tham dự, nêu mục đích, nội dung buổi
sinh hoạt.

– Báo cáo viên trình bày nội dung chuyên đề bằng văn bản.

– Dự giờ dạy minh họa (nếu có)

– Tổ chức rút kinh nghiệm cho báo cáo và giờ dạy minh họa. Thống nhất những nội dung áp dụng vào công tác giảng dạy.

Ví dụ: Khi được lịch phân công thao giảng chuyên đề thì nhiệm vụ của Tổ trưởng chuyên môn và các thành viên trong tổ thực hiện như sau :

– Họp Tổ chuyên môn, Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên lên chuyên đề. Tập thể các thành viên cùng Tổ trưởng chuyên môn tham gia giúp đỡ GV được phân công dạy mẫu, xây dựng tiết dạy, chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu tiết dạy.

– Cả tổ cùng dự giờ góp ý nhằm xây dựng tiết dạy đạt yêu cầu từ khá giỏi .

– Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo sát GV đã được phân công, không khoán trắng nhằm giúp giáo viên có thời gian đầu tư công sức trong chuyên đề đã được chọn.

– Khi dự giờ đồng nghiệp tránh tư tưởng vụn vặt, cầu toàn trong đóng góp, nên tập trung đi sâu vào các phương pháp, kiến thức chuyên môn trên tinh thần tôn trọng, giúp nhau đổi mới, mang lại hiệu quả tiết dạy tránh định kiến, cá nhân, phê bình góp những vấn đề thiếu sót vụn vặt, mà không thấy những cố gắng tốt, hiệu quả thiết thực, trong tiết dạy và các phương pháp mà GV đó đã vận dụng truyền đạt, tìm ra những kinh nghiệm tốt để điển hình học tập nhân rộng.

– Tránh hiện tượng đồng ý mà không đưa ra ý kiến phát biểu góp ý cho tiết dạy. Hiện tượng này chỉ xẩy ra ở các giáo viên không chịu học hỏi, không chịu đưa ra những ý kiến trao đổi của mình mà còn dựa vào các ý kiến của các GV có kinh nghiệm rồi tán thành đồng ý.

– Khi dự giờ trên tinh thần phải tôn trọng đồng nghiệp, gương mẫu nghiêm túc, không làm việc riêng, lắng nghe và thẳng thắng góp ý chân tình với đồng nghiệp, biết học hỏi những vấn đề mới để vận dụng thực tiễn vào công tác của bản thân, tìm ra những kinh nghiệm tốt.

– Tập chung đi sâu vào kèm cặp giúp đỡ giáo viên còn yếu về chuyên môn. Cho những GV này thường xuyên lên chuyên đề để góp ý xây dựng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

III. HIỆU QUẢ:

1. Về tổ trưởng và giáo viên

Khi thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn thì vai trò của tổ trưởng đã được phát huy. Tổ trưởng chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của giáo viên trong tổ. Trong vấn đề chuyên môn, kịp thời nắm bắt, và dự đoán được những khó khăn của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho giáo viên rõ ràng, dễ thực hiện; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của tổ khoa học, linh hoạt và sáng tạo.

Giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ và hào hứng, thực hiện tốt nhiệm vụ được tổ trưởng phân công. Không khí các buổi sinh hoạt chuyên môn thể hiện được tính dân chủ, cởi mở. Các thành viên chủ động, tích cực phát biểu ý kiến đóng góp cho nội dung sinh hoạt. Mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó hơn, đoàn kết hơn.

2. Về công tác dạy học:

Giáo viên có đầu tư cho tiết dạy, có chú ý vận dụng việc đổi mới phương pháp trong quá trình soạn giảng, xác định chính xác mục tiêu, kiến thức và kĩ năng, trọng tâm cơ bản của bài dạy, truyền thụ đầy đủ, có hệ thống các kiến thức và phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học, tổ chức được các hoạt động học tập cho học sinh, giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng một cách chủ động. Các tiết dạy đã thể hiện được rõ việc phân hóa đối tượng học sinh trong lớp theo trình độ.

Nhiều học sinh đã tham gia vào các hoạt động học một cách hăng hái, biết hỗ trợ nhau hoàn thành công việc chung. Học sinh nghe, đọc, nói viết và tính toán, tham gia các hoạt động học tập và giáo dục một cách chủ động và tự giác; biết trình bày vấn đề một cách lưu loát. Giờ học nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, hiệu quả hơn.

IV. Kết luận

– Qua thực tế làm công tác tổ chức hoạt động tổ chuyên môn phải luôn tìm tòi các biện pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Duy trì khối đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể. Tổ trưởng chuyên môn làm việc nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo.

– Tập trung đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh của khối và của từng lớp, chú ý đến hiệu quả công việc dù là nhỏ nhất. Chú ý khắc phục những hạn chế của giáo viên và học sinh kịp thời .

– Thường xuyên tham khảo nhiều tài liệu đã được cung cấp, để áp dụng trong giảng dạy và chỉ đạo chuyên môn đạt hiệu quả cao.

– Luôn gần gũi, tạo niềm tin cũng như tin tưởng các thành viên trong tổ khi thực hiện nhiệm vụ.

– Luôn chuẩn bị trước nội dung dự kiến họp tổ chuyên môn thông qua Ban Giám Hiệu để có bổ sung những nhiệm vụ trọng tâm.

* Tóm lại: Công tác quản lí, chỉ đạo việc sinh hoạt nói riêng phải có tính kế hoạch, tổ chức nhân lực phù hợp, chỉ đạo sát sao và thường xuyên kiểm tra đôn đốc.

Muốn cho chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn được nâng lên thì người cán bộ quản lí phải kiên trì, không thể nóng vội, phải thực hiện dần dần từng chút một, mưa dầm thấm sâu chứ không thể đốt cháy giai đoạn, không thể làm cho năng lực của đội ngũ giáo viên ngay lập tức nâng cao ngay được. Phải tổ chức, hướng dẫn một cách cụ thể, tỉ mỉ từ khâu kế hoạch đến nội dung thực hiện từng buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. Quản lí cả về thời gian, thời lượng, quan tâm từ nội dung đến cách tiến hành và quan trọng nhất là kết quả cuối cùng thể hiện ở chất lượng học tập của học sinh.

Cần tạo ra không khí thi đua tích cực, thu hút mọi giáo viên tự giác tham gia và tham gia nhiệt tình, đó cũng là một biện pháp quản lí và có lẽ đó chính là biện pháp quản lí có hiệu quả cao nhất.

V. Một số ý kiến đề xuất:

– Đối với Ban Giám hiệu nhà trường: Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của các bộ phận trong nhà trường rõ ràng để tổ trưởng nắm được phạm vi, giới hạn, trách nhiệm của mình trong vấn đề quản lí, chỉ đạo tổ chức và thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, của tổ chuyên môn.

– Đối với tổ trưởng: Thường xuyên tham khảo nhiều tài liệu đã được cung cấp, để áp dụng trong giảng dạy và chỉ đạo chuyên môn đạt hiệu quả cao. Luôn gần gũi, tạo niềm tin cũng như tin tưởng các thành viên trong tổ khi thực hiện nhiệm vụ. Luôn chuẩn bị trước nội dung dự kiến họp tổ chuyên môn thông qua Ban Giám Hiệu để có bổ sung những nhiệm vụ trọng tâm.

– Đối với giáo viên: Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy định về nề nếp dạy học của nhà trường, chủ động đề xuất những sáng kiến hay trong sinh hoạt tổ chuyên môn.

Trên đây là “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn” mà tôi đã áp dụng. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng chắc rằng còn có những thiếu sót. Kính mong được sự đóng góp ý kiến của hội đồng khoa học nhà trường và các cấp quản lí để tôi làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.