Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1

Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi: “Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1” cùng với kiến thức tham khảo do Top Tài Liệu biên soạn là tài liệu cực hay và bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức bộ môn Vật lý 11.

Trả lời câu hỏi: Sơ đồ tư duy Lý 11 Chương 1

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1

Kiến thức mở rộng về lý thuyết và bài tập Vật Lý 11 Chương 1

1. Tóm tắt công thức vật lý 11 Chương I: Điện trường điện tích

(1) Vật nhiễm điện – vật mang điện, điện tích: là vật có khả năng hút được các vật nhẹ.
Có 3 hiện tượng nhiễm điện là nhiễm điện do cọ xát, nhiễm điện do do tiếp xúc và nhiễm điện do hưởng ứng.

(2) Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm ta xét được gọi là điện tích điểm.

(3) Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái (ngược) dấu thì hút nhau.

(4) Định luật Cu Lông (Coulomb):

Năm 1785, Cu-lông, nhà bác học người Pháp, lần đầu tiên lập được định luật về sự phụ thuộc của lực tương tác giữa các điện tích điểm (gọi tắt là lực điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng.

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 2)

– Nội dung: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

(5) Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính – Hằng số điện môi

– Điện môi là môi trường cách điện, điện môi có hằng số điện môi là .

– Hằng số điện môi của một môi trường cho ta biết:

+ Khi đặt các điện tích trong môi trường có điện môi thì lực tương tác giữa chúng giảm đi bao nhiêu lần so với đặt trong chân không.

+ Đối với chân không, hằng số điện môi ε= 1.

– Công thức của định luật Cu-lông trong trường hợp tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong môi trường đồng tính:

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 3)

– Phát biểu: Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đặt trong môi trường có hằng số điện môi tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích điểm và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

(6) Thuyết electron (e) dựa vào sự cư trú và di chuyển của các e để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật. Trong việc vận dụng thuyết e để giải thích các hiện tượng nhiễm điện (do cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng), ta thừa nhận chỉ có e có thể di chuyển từ vật này sang vật kia hoặc từ điểm này đến điểm kia trên vật.

(7) Chất dẫn điện là chất có nhiều điện tích tự do, chất cách điện(điện môi)

(8) Định luật bảo toàn điện tích: Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi.

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 4)

 

 

 

 

 

– Quy tắc tổng hợp lực: Quy tắc hình bình hành

2. Điều kiện cân bằng của một điện tích

a. Phương pháp chung

– Khi khảo sát điều kiện cân bằng của một điện tích ta thường gặp hai trường hợp:

* Trường hợp chỉ có lực điện

– Xác định phương, chiều, độ lớn của tất cả các lực điện

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 5)

– Dùng điều kiện cân bằng:

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 6)

 

 

 

 

– Vẽ hình và tìm kết quả.

* Trường hợp có thêm lực cơ học (trọng lực, lực căng dây, …)

– Xác định đầy đủ phương, chiều, độ lớn của tất cả các lực tác dụng lên vật mang điện mà ta xét

– Tìm hợp lực của các lực cơ học và hợp lực của các lực điện

– Dùng điều kiện cân bằng:

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 7)

hay độ lớn R = F

b. Điện trường.

– Điện trường là môi trường (dạng vật chất) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

– Nơi nào có điện tích thì xung quanh điện tích đó có điện trường.

– Một điện tích Q nằm tại một điểm trong không gian sẽ gây ra xung quanh nó một điện trường. Một điện tích q nằm trong điện trường đó sẽ bị Q tác dụng một lực điện và ngược lại, q cũng tác dụng lên Q một lực đối

– Theo quy ước về chiều của vectơ cường độ điện trường: Vectơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó trong điện trường.

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 8)

Lưu ý cường độ điện trường E là một đại lượng vectơ. Trong chân không, không khí ε = 1

Đơn vị chuẩn:

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 9)

 

c. Công của lực điện và hiệu điện thế.

– Công của lực điện tác dụng lên điện tích không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường, do đó người ta nói điện trường tĩnh là một trường thế:

AMN = qEd

với d = MNcosα là hình chiếu của độ dời lên một đường sức bất kì.

– Điện thế: Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q khi q di chuyển từ M ra xa vô cùng và độ lớn của q.

– Điện thế tại một điểm trong điện trường: .

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 10)

– Điện thế tại điểm M gây bởi điện tích q: .

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 11)

– Điện thế tại một điểm do nhiều điện tích gây ra: V = V1+ V2 + V3 + …+ VM

– Hiệu điện thế: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự dịch chuyển của q từ M đến N và độ lớn của q:

Sơ đồ tư duy Lý 11 chương 1 (ảnh 12)

3. Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Chương 1 điện tích – điện trường có đáp án

Câu 1: Tìm phát biểu sai về điện tích

A. Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật chứa điện tích hay vật tích điện.

B. Thuật ngữ điện tích được dùng để chỉ một vật mang điện, một vật chứa điện.

C. Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét được gọi là một điện tích điểm.

D. Điện tích của một điện tích điểm bao giờ cũng nhỏ hơn nhiều so với điện tích trên một vật có kích thước lớn.

Câu 2: Phương án nào dưới đây sai: “Điện tích của …”

A. êlectron qe=-e = – 1,6.10-19

B. Hạt nhân nguyên tử nitơ có độ lớn bằng 14,5e.

C. Hạt nhân nguyên tử ôxi có độ lớn bằng 16e.

D. Hạt nhân nguyên tử hiđro có độ lớn bằng 1e.

Câu 3: Khẳng định nào sau đây sai? Khi cọ xát một thanh thuỷ tinh vào một mảnh lụa (lúc đầu chúng trung hoà về điện) thì

A. Có sự di chuyển của điện tích dương từ vật này sang vật kia.

B. Có sự di chuyển êlectron từ vật này sang vật kia.

C. Sau đó thanh thuỷ tinh có thể hút các mảnh giấy vụn.

D. Sau đó thanh thuỷ tinh mang điện tích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.