Tóm tắt bài Bắc sơn bằng Sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Bắc sơn bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Bắc sơn bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Bắc sơn cực chất. I. Tóm tắt bài Bắc sơn Các sự việc trong đoạn trích này diễn ra chủ yếu ở gia đình Thơm − Ngọc. Trước cái chết của […]

Read More
Tóm tắt bài Bố của xi-mông bằng Sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Bố của xi-mông bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Bố của xi-mông bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Bố của xi-mông cực chất. I. Giá trị nội dung và nghệ thuật bài Bố của xi-mông 1. Giá trị nội dung – Qua diễn biến tâm trạng của ba […]

Read More
Tóm tắt bài Bến quê bằng Sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Bến quê bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Bến quê bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Bến quê cực chất. I. Tóm tắt bài Bến quê Nhĩ – nhân vật chính của truyện từng đi khắp mọi nơi trên Trái đất, cuối đời lại bị cột chặt […]

Read More
Tóm tắt bài Mây và sóng bằng Sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Mây và sóng bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Mây và sóng bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Mây và sóng cực chất. I. Giá trị nội dung và nghệ thuật bài Mây và sóng 1. Giá trị nội dung – Thông qua cuộc trò chuyện của em […]

Read More
Tóm tắt bài Nói với con bằng Sơ đồ tư duy ( ảnh 4)

Tóm tắt bài Nói với con bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Nói với con bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Nói với con cực chất. I. Giá trị nội dung và nghệ thuật bài Nói với con 1. Giá trị nội dung – Bài thơ thể hiện tình cảm gia […]

Read More
Tóm tắt bài Viếng lăng Bác bằng Sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Viếng lăng Bác bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Viếng lăng Bác bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Viếng lăng Bác cực chất. I. Giá trị nội dung và nghệ thuật bài Viếng lăng Bác 1. Giá trị nội dung – Bài thơ thể hiện lòng thành kính và […]

Read More
Tóm tắt bài Mùa xuân nho nhỏ bằng Sơ đồ tư duy (ảnh 4)

Tóm tắt bài Mùa xuân nho nhỏ bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Mùa xuân nho nhỏ bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Mùa xuân nho nhỏ cực chất. I. Giá trị nội dung và nghệ thuật bài Mùa xuân nho nhỏ 1. Tóm tắt Bài thơ gồm bốn đoạn: – Khổ […]

Read More
Tóm tắt bài Con cò bằng Sơ đồ tư duy (ảnh 2)

Tóm tắt bài Con cò bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Con cò bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Con cò cực chất. I. Giá trị nội dung và nghệ thuật bài Con cò 1. Giá trị nội dung – Khai thác hình tượng con cò trong những câu hát, […]

Read More
Tóm tắt bài Chó sói và cừu bằng Sơ đồ tư duy

Tóm tắt bài Chó sói và cừu bằng Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn Tóm tắt bài Chó sói và cừu bằng Sơ đồ tư duy hay nhất. Cùng Top tài liệu lập Sơ đồ tư duy bài Chó sói và cừu cực chất. I. Giá trị nội dung và nghệ thuật bài Chó sói và cừu 1. Giá trị nội dung – Bằng cách so sánh […]

Read More